Blog van Career & Kids
maandag 14 maart 2022

Ieder mens moet kunnen genieten van zijn leven, juist in de spitsuurfase van zijn leven

Moeders én vaders, die werk en gezin combineren, jongleren steeds met hun aandacht, tijd, energie en de verschillende rollen die ze hebben. Het is geaccepteerd dat ouders werk en gezin combineren.  Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen houden en het toegeven dat dit niet altijd lukt is een vaak taboe. Gelukkig zijn er ook steeds meer positieve ontwikkelingen en initiatieven, het uitgebreidere geboorteverlof ( Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind, gespreid of aaneengesloten, opgenomen worden) en het aanstaande uitgebreidere ouderschapsverlof (Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen ouders in het eerste levensjaar van het kind negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Het bedrag is 50% van het dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. In de Eerste Kamer is op 5 oktober 2021 een motie aangenomen die het betalingsniveau verhoogt naar 70%). Onlangs werd de handreiking Zwangerschap en Werk  door de de Stichting van de Arbeid gelanceerd Met de Handreiking zwangerschap en werk biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk. De handreiking bevat niet alleen de wettelijke rechten omtrent zwangerschap, maar gaat ook in op het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel over en weer meer begrip creëren door middel van het bieden van praktische informatie. De handreiking haakt in op de SER publicatie Handreiking arbomaatregelen Zwangershap en Werk

Essentieel is en blijft natuurlijk het contact tussen werkgever en werknemer

De handleiding geeft hiervoor een aantal concrete tips. Met name de terugkeer naar het werk is essentieel, Claudia Filsinger spreekt van : “Slowing down and gearing up”. Zo beschrijft Filsinger (Lecturer in Coaching and Mentoring at
Oxford Brookes Business School.) prachtig de terugkeer na zwangerschap, zij noemt het career development re-engagement.
Deze terugkeer wordt bepaald door drie factoren:

1. de workflow, pro actief oppakken,  maar er moet wel werk zijn, dus bijvoorbeeld geen klanten of cliënten die “over zijn gegaan” naar collega’s.
2. het menselijke aspect, collega’s, klanten, cliënten en manager
3. de aanwezigheid van (positieve) rol modellen

Werkt dit alleen in Engeland?

Het onderzoek van Filsinger komt uit Engeland en is uitgevoerd bij advocaten kantoren, maar sluit goed aan bij de Nederlandse situatie. Het is wel verbazingwekkend dat Maternity en Paternity Coaching in Engeland veel meer is ingeburgerd dan in Nederland. Het wordt nog vaak beschouwd als een “luxe” vorm van coaching, terwijl coaching toch echt is ingeburgerd in Nederland. Gelukkig zien wij bij Career & kids absoluut een stijgende lijn. Wekelijks worden we benaderd om inspiratiesessies en workshops te verzorgen in het kader van maternity maar ook gelukkig paternity coaching en workshops. Onlangs verzorgden we o.a. een workshop: Werk en gein combineren voor jonge ouders” bij een zorginstelling. Wat tijdens de workshop vooral naar voren kwam was hoe balans in privé invloed heeft op werk en andersom.Dat zorgen voor jezelf – jezelf als prioriteit stellen erg lastig is. Door uitleg te geven over dat je pas voor een ander kan zorgen als je goed voor jezelf zorgt gaf veel inzichten. Daarnaast ontstond er een mooie verbinding (er was weer een mogelijkheid om een live workshop te geven). Door de interactieve avond konden de vrouwen (helaas waren er geen mannen) elkaar ook tips geven en was er veel herkenning. Op deze manier ontstonden er mooie individuele doelen en was er met name bewustwording op selfcare.
Ook was er vorige week een workshop bij een bank, uit de reactie van de deelnemers (vaders en moeders) kwam o.a. naar boven dat de jonge ouders zich veelal erg bewust zijn van hun valkuilen en dat ze deze lastig doorbroken krijgen. Vooral het dingen regelen voor zichzelf (keuzes maken met consequenties voor anderen) en het vragen om hulp wordt als lastig ervaren. Zelfs als ze weten dat anderen het heel graag voor ze doen blijft het een enorme drempel. De deelnemers gaven aan dat ze door de workshop beseffen dat ze ook veel wel effectief doen. En dat e door de workshop winstmogelijkheden zien. Ook hier bleek weer dat jonge ouders het ontzettend waardevol vinden om met gelijkgestemden (mensen in een zelfde situatie) van gedachten te wisselen, ook dat besef dat ze niet de enige zijn en dat de situatie soort van normaal is maakt het gemakkelijker om keuzes te maken. Bij een ziekenhuis verzorgden we onlangs een workshop waar de deelnemers met zijn tweeën deelnamen, dus ook de partners waren aanwezig. Kortom er zijn vele mogelijkheden om werkende ouders te faciliteren. Lidl biedt bijvoorbeeld aan alle aanstaande ouders persoonlijke coaching aan. 

De wijsheid van Obama: focus je op wat je echt belangrijk vindt, leef je leven vanuit èn naar je eigen waarden.”

In 2019 had ik het voorrecht om Barack Obama te horen spreken in Nederland. Dat maakte indruk op mij. Hij zette zichzelf niet neer als de 44e president van Amerika, als een supermens, maar vooral als een mens, als vader en echtgenoot. Hij sprak een groot deel van zijn tijd over zijn eigen werk privé balans. Hij gaf aan dat hij zoveel mogelijk elke dag om 18.30 uur aan tafel zat met zijn “girls” en dan minimaal een uur de tijd nam om samen te eten, te praten, spelletjes te doen en de meiden naar bed te brengen. Ook merkte hij op dat hij dat kon doen omdat hij een fantastische vrouw had èn een inwonende schoonmoeder, die hem steeds weer herinnerde aan het feit dat hij maar een gewoon mens was. Zijn schoonmoeder hield hem en zijn meiden, in wat hij noemde; de “zones of normality”. Work life separation, boundary control, (hierover heeft Ellen Kossek o.a acteur van het boek CEO of me, veel geschreven en veel onderzoek naar gedaan) echte grenzen stellen: nu werk ik en nu ben ik even niet bereikbaar. Dat lijkt zo simpel en soms zo onmogelijk, maar je ziet: “waar een wil is, is een weg”. Zelfs of ondanks het feit dat je president bent. Obama gaf aan: “focus je op wat je echt belangrijk vindt, leef je leven vanuit èn naar je eigen waarden.”

One life just live it! Hoe houd jij alle ballen in de lucht?

Sinds 2003 houd ik me met het Career & Kids team we bezig met het thema werkdruk, werkstress en vooral werk privé balans. Omdat we echt ervan overtuigd zijn en geloven dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven in alle levensfasen, maar vooral in de spitsuurfase als je kinderen hebt en druk bent met je werk. Ik heb een grote een droom en passie toen ik Career & Kids oprichtte in 2003: “Dat in 2025 werk en privé combineren in Nederland iets vanzelfsprekends is, dat op alle fronten; macro- meso- en microniveau goed geregeld is. Dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden in ons denken en handelen, waardoor ieder mens kan genieten van zijn werk & zijn leven, in elke levensfase maar vooral ook in de spitsuurfase. One Life, just Live it! Inmiddels is het 2022 en zijn er stappen gezet maar Nederland is er nog lang niet.

Wil jij genieten van je werk en je leven en/of gun je dat je medewerkers (vaders en moeders) m.b.v. coaching, workshops, training of een lezing? Aarzel dan niet om ons te bellen of mailen, we zijn immers experts op dit gebied, sinds 2003.

Annemie Webers
founder en directeur van Career & Kids
met veel dank voor de input van Boudewijn Tinholt en Jessica Elzinga