Uitkeringsinstantie
Voor gemeentes

Succesvolle participatie van bijstandsouders

Career & Kids werkt al sinds 2004 succesvol samen met heel veel gemeentes en regionale sociale diensten door heel Nederland. Wij coachen individueel maar meestal in groepsverband moeders met een uitkering om, met veel plezier en zo weinig mogelijk stress, werk en gezin te gaan combineren. Veel moeders in een uitkeringssituatie biedt de manier waarop zij hun leven hebben ingericht, ondanks alle nadelen, in zekere mate ook veiligheid en stabiliteit; men weet waar men aan toe is. In feite is dit levenspatroon voor hen een soort “overlevingsstrategie” geworden. Belemmeringen om tot een nieuw levenspatroon te komen zijn dan ook snel benoemd. Career & Kids richt zich in de begeleidingstrajecten dan ook altijd op het perspectief dat persoonlijke groei en ontwikkeling  de klant zou kunnen bieden. Dit doen we door de moeder uit te dagen om zelf te onderzoeken “wie ben ik” en “wat wil ik met mijn leven”.

Het uitgangspunt bij de coaching is de samenhang tussen de persoonlijkheid,  werk- en  privéomstandigheden. Het één staat niet los van het ander. Het werk staat niet los van privé en vice versa, waarbij iemands persoonlijkheid een grote rol speelt in de manieren van reageren en handelen. Dé rode draad door al onze begeleidingstrajecten is dan ook de driehoek:

 • BV IK;  mijn kwaliteiten en valkuilen, mijn wensen en mogelijkheden, mijn belemmeringen en kansen etc.;
 • BV GEZIN: kinderopvang, taakverdeling thuis, etc.;
 • BV WERK:  welk werk/welke opleiding past bij mij, benodigde (sollicitatie)vaardigheden. Toeleiden naar baan/opleiding/werkervaringsplaats/vrijwilligerswerk.

Onze aanpak zet cliënten aan om succesvol “belemmeringen” om te zetten in een concreet actieplan, zodat helder is wat de cliënt moet doen, om een stap (of stappen) op de participatieladder te maken.De workshops kunnen  in verschillende vormen verzorgd worden:

 • Uitsluitend face-2-face (offline) bijeenkomsten
 • Een combinatie van face-2-face en online bijeenkomsten (blended training)
 • Uitsluitend online bijeenkomsten.
Ballengemeentevisual

Van belemmering naar actie voor moeders met kinderen.

Wat levert het op
 • De deelnemers hebben geleerd welke vormen van kinderopvang er zijn, hebben gekozen welke vorm het beste bij hen past en weten hoe zij kinderopvang moeten regelen voor het moment dat zij daadwerkelijk aan het werk gaan;
 • De deelnemers hebben een calamiteitenplan voor het geval hun kind ziek is en ze moeten werken/naar school gaan;
 • De veerkracht van deelnemers is toegenomen;
 • De deelnemers hebben een mindset richting werk;
 • De deelnemers hebben voor zichzelf een actieplan opgesteld waarin haalbare doelen zijn opgenomen en acties richting werk zijn bepaald;
 • De zelfsturing richting arbeidsmarkt is toegenomen;
 • De deelnemers beschikken over een bruikbaar cv en basis sollicitatiebrief; Beide bieden een duidelijk beeld ten aanzien van opleidingsniveau en (relevante) werkervaring;
 • Deelnemers zien het belang van een persoonlijk netwerk en weten hoe ze dit kunnen opbouwen;
 • De deelnemers hebben geleerd zich op een positieve en wervende manier te presenteren.
Programma
Workshop “werk en kinderen” in combinatie met individuele coaching, online en offline (als het weer mogelijk is)

De vorm kan verschillen, afhankelijk van de wensen van de gemeente, maar ook van de Corona situatie en richtlijnen van het RIVM.

Elk dagdeel van de workshop (die bestaat uit 5 tot 8 dagdelen in groep van 8 tot 12 deelnemers)

 • wordt aandacht besteed aan “dag-structuur,”
 • wordt beëindigd met minimaal 3 positieve punten (smileys), gebaseerd op de positieve psychologie
 • wordt aandacht besteed aan een onderdeel van het sollicitatiegesprek en wordt er met dit onderdeel geoefend

Naast de dagdelen zijn er minimaal 2 persoonlijke gesprekken en e-coaching.  Onderwerpen die aan de orde komen zijn ondermeer: een nieuw begin, dagstructuur, kinderopvang, persoonlijke kwaliteiten, energiegevers-vreters, time management, opkomen voor jezelf, netwerken, de arbeidsmarkt, wat wil ik, mijn cv, mijn motivatie, solliciteren en tot slot “mijn persoonlijk actieplan”.

In het traject maken we gebruik van e-coaching met specifieke programma’s zoals, leefstijl, veerkracht, opkomen voor jezelf.

Duur

5 tot 8 dagdelen in groepsverband en minimaal 2 persoonlijke gesprekken plus aanvullende e-coaching

Kosten

Afhankelijk van uw wensen maken we graag een maatwerkofferte

Locatie

We werken door heel Nederland

Aantal personen

minimaal 8 en maximaal 12 vrouwen per groep

Aanmelding en/of informatie