UWV
Modulair participatie interventie

Participatie interventie

Career & Kids is gespecialiseerd in de brede doelgroep, moeders en vaders die werk en gezin weer willen of moeten combineren. De reïntegratie activiteiten vinden individueel plaats, meestal aan huis, dat zorgt ervoor dat je geen oppas hoeft te regelen (handig met kinderen) en geeft vaak een vertrouwelijk gevoel. Ten tijde van Corona schakelden we snel over naar beeldbellen of datgene waar je je prettig bij voelt. Het doel is om de moeders en vaders van belemmeringen (help ik heb kinderen hoe moet ik dat combineren) naar uitdaging te laten gaan. Wij ondersteunen bij de “hobbels” die je kunt ervaren in het combineren van de thuissituatie en het vergroten naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Stapje voor stapje gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn, om weer te gaan deelnemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis zodat je trede 2 van de Participatieladder bereikt. 

Onze coaches hebben zelf ervaring in het combineren van werk en gezin en zijn natuurlijk professioneel geschoold. We werken vanuit de Acceptance and commitment therapy (positieve psychologie) ACT, stress management (we zijn gecertificeerd stress coaches) en maken gebruik van tal van assessments van LDC en e-coaching van Gezondeboel met o.a. modules als In balans, veerkracht, positief opvoeden, dagstructuur etc. We maken gebruiken van een persoonlijke app waardoor je makkelijk kunt communiceren met je coach en je krijgt een maatwerk werkmap, online of een papieren versie, wat jij prettig vindt. Uiteraard is een eerste kennismakingsgesprek altijd geheel vrijblijvend, we vinden het belangrijk dat je een goede match met jouw coach hebt, past het niet, dan mag je altijd nee zeggen.

uwvparticipatieinterventie

Onderschat niet de kracht van kleine stapjes. Elke marathon begint met de eerste kilometer hardlopen!

Wat levert het op

Participatie interventie is gericht op het ondersteunen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in de gezondheid, het combineren van werk en gezin etc. en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk.  Het doel activatie, zodat je weer deel kunt gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis en trede 2 van de Participatieladder bereikt. 

Programma
Participatie interventie

Het exacte programma wordt samen met het UWV en je coach gemaakt, dit traject is echt maatwerk. Samen gaan we aan de slag om een klein stapje te kunnen en durven zetten, waarbij uiteraard het onderwerp werk en gezin combineren voorop staat.

Duur

De exacte duur wordt bepaald door het UWV, maximaal 21 uur en in totaal 5 maanden

Kosten

Het gehele traject wordt betaald door het UWV en is gratis voor jou

Locatie

Door heel Nederland en we kunnen je ook aan huis bezoeken, gesprekken zijn zowel online als offline

Aantal personen

Altijd individueel

Aanmelding en/of informatie