Ziek thuis
Reintegratie tweede spoor

Titel

Na uitval door ziekte zal je doorgaans re-integreren bij de huidige werkgever. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als je door ziekte je huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Er moet dan gezocht worden naar aangepaste werkzaamheden, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie tweede spoor. Re-integratie bij de huidige werkgever wordt ‘eerste spoor’ genoemd en re-integratie bij een andere werkgever ‘tweede spoor’.

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en volgt doorgaans na een 1e spoor traject. Als de werkgever in gebreke blijft dan zal het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een loonsanctie opleggen. Aangezien het voor een werkgever niet eenvoudig is om een zieke werknemer extern te herplaatsen wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Uiteraard besteden we tijdens dit traject speciaal aandacht aan de gezinssituatie, wan ziek ziek en een gezin hebben, dat vergt extra veel energie en inspanning.

Ziek thuis

Tweede spoor re-integratie biedt mogelijkheden om stappen te zetten die echt weer energie geven, waardoor letterlijk fluitend werken en fluitend weer naar huis gaan, werkelijkheid wordt.

Wat levert het op

Inzichten in talenten en mogelijkheden (mincombinatie met je gezinssituatie) en het streven is natuurlijk een uitdagende nieuwe baan, dat kan o.a. door de mogelijkheid van detachering of een proefplaatsing.

Programma
Re-integratie tweede spoor

Een re-integratietraject is gebaseerd op maatwerk. In overleg stellen wij een plan van aanpak op waarin we duidelijk de te halen doelstellingen en rapportage momenten beschrijven, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Omdat een reïntegratietraject maatwerk vereist, wordt de trajectduur individueel bepaald, gemiddeld tussen de 10-15 gesprekken verdeeld over een periode van 9 tot 12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar.

Wanneer

Maximaal 24 maanden

Kosten

De prijs varieert van € 1.350,00 tot € 5.000,00 exclusief BTW en inclusief intake, persoonlijke gesprekken, tussen -, en eindrapportages en werkmap. We werken samen met diverse partners indien er sprake is van fysieke beperkingen en/of er behoefte is aan onderzoeken, zoals een belastbaarheids-, arbeidsdeskundige onderzoek etc.

Duur

Door heel Nederland, naar wens ook op locatie bij de werkgever of werknemer en uiteraard ook geheel of gedeeltelijk via beeldbellen/online mogelijk.

Aantal personen

Altijd individueel

Aanmelding en/of informatie