Ik zit ziek thuis en nu
Ziek thuis

Weer terug aan het werk, maar hoe pak ik dat aan?

Herken je deze vragen: Ik moet weer reïntegreren op mijn werk, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan? Hoe voorkom ik dat ik niet te snel ga en weer ziek word? Hoe houd ik alle ballen in de lucht, mijn gezin, en weer terug aan het werk? Kan ik weer mijn oude functie oppakken en als dat niet kan, kan ik wel blijven bij mijn oude werkgever? Wij begeleiden de terugkeer na ziekte  (of ziekte periode na zwangerschap) naar je oude functie, bij het vinden van een echt passende baan binnen dan wel buiten de organisatie, die aansluit bij jou, je loopbaanwensen en de privé-situatie; de driehoek BV Werk, BV Thuis en BV Ik. Er is tevens speciale stress- en burnoutbegeleiding mogelijk, al dan niet gekoppeld aan e-coaching oftewel blended coaching. Ook helpen we je in het “oerwoud” aan regels waar je misschien tegenaanloopt. Kortom, we helpen we echt om weer aan de slag te komen na ziekte!

Reintegratie eerste spoor

Re-integratie 1e spoor is het begeleiden bij het hervatten van eigen of ander werk bij de huidige werkgever, met natuurlijk aandacht voor de persoonlijke en gezinssituatie,

Reintegratie tweede spoor

Re-integratie bij een andere werkgever, dat is  ‘tweede spoor’. Natuurlijk besteden we extra tijd en aandacht aan de gezinssituatie en mogelijkheden

Welke ballen probeer jij in de lucht te houden? Welke ballen zijn van glas en welke zijn van rubber en kunnen tegen een stootje? Jij bent in elk geval zelf een glazen bal, we helpen je graag om goed voor je glazen en rubberen ballen te zorgen!

Reïntegreren staat voor het opnieuw aan het werk brengen van mensen. De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor een snelle reïntegratie, om te voorkomen dat je in de WIA terecht komt. De wet bevat een groot aantal regels die jou en je werkgever verplichten om je hiervoor in te zetten. Volgens de wet moet je als je langdurig ziek bent, meewerken aan je eigen reïntegratie. Dat betekent dat je je actief moet opstellen en ook zelf initiatief moet nemen om weer aan de slag te kunnen gaan. Als je langer dan 6 weken ziek bent, krijg je te maken met een plan van aanpak. In dit plan van aanpak leg je samen met je werkgever afspraken vast over activiteiten voor je herstel en werkhervatting. Ook de afgesproken doelstellingen en termijnen komen in dit plan. Er zijn meerdere “soorten” re-integratie, namelijk eerste en tweede spoor.

Aanmelding en/of informatie