Speciaal voor organisaties
Werkgevers en uitkeringsinstanties

Werk en gezin combineren voor medewerkers of mensen met een uitkering

Werk privé balans c.q. management: wij adviseren (naast coachen en trainen) werkgevers en uitkeringsinstanties met betrekking tot dit onderwerp. Sinds de oprichting van Career & Kids in 2003 houden we ons bezig met het thema werk en gezin combineren. Het is geaccepteerd dat ouders werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen houden en het toegeven dat dit niet altijd lukt is een vaak taboe. Dit zorgt voor ongezonde werkstress en te hoge werk-en prive druk. Waardoor mensen minder productief zijn, ziek worden of noodgedwongen stoppen (geheel of gedeeltelijk) met werken. Dat is onze expertise!

Werkgevers

Voor werkgevers

Organisatie advies, workshops, trainingen, lezingen en coaching: voor organisaties die de werk privé balans van hun werknemers belangrijk vinden

Organisaties uwv

Voor uwv

WerkFit-, NaarWerk-, en Modulaire trajecten specifiek voor de doelgroep mensen met kinderen, van belemmering naar uitdaging

Organisaties gemeentes

Voor gemeentes

Coaching in groepsverband voor moeders met een uitkering om weer een stap te zetten op de arbeidsmarkt

Gaat het om werkprivé balans. Wij kiezen voor werkprivé management. Dat dekt de lading veel beter, je hebt altijd een keuze hoe je je leven inricht en managet, in welke periode dan ook. Of je nu 20, 30, 40, 50 of 60 bent. En die gedachte geeft energie. Niet moeten, maar bewust kiezen.

Werk en privé beinvloeden elkaar, zowel het werk beïnvloedt privé als andersom. Dat kan positieve, maar ook negatieve effecten hebben.
De Sociaal-Economische Raad zegt hierover o.a. : “Werk en privé goed combineren, zal voor veel van uw medewerkers een redelijke uitdaging zijn. Lange tijd werd deeltijdwerk dan ingezet als wondermiddel”. De SER adviseert “om een andere oplossing te zoeken. Deeltijdwerk verandert namelijk niets aan de traditionele tijdsindeling. Zorgt u ervoor dat er binnen uw organisatie een goede balans tussen werk en privé mogelijk is, dan kan dit personeelsverloop, uitval en ziekteverzuim verminderen.” De wetenschappelijke definitie m.b.t. werk privé balans die wij hanteren is : ‘De mate waarin een individu evenveel bezig is – en even tevreden is – met zijn of haar rol op het werk als thuis/binnen de familie’ (Greenhaus, Collins & Shaw 2003). Tevens handelen we vanuit de richtlijnen werk privé balans van het NVAB.

Aanmelding en/of informatie