Over Career & Kids
Het waarom

One life just live it!
Hoe houd jij alle ballen in de lucht?

Sinds 2003 houden we ons bezig met het thema werkdruk, werkstress en werk privé balans. Omdat we echt ervan overtuigd zijn en geloven dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven in alle levensfasen, maar vooral in de spitsuurfase als je kinderen hebt en druk bent met je werk. Tijdens de Corona tijd liep werk -en privé steeds meer in elkaar over door het (geheel of gedeeltelijk) thuiswerken. Inmiddels werken we deels hybride. We zijn ervan overtuigd, en dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat zowel werknemers als werkgevers betere resultaten bereiken als ze kunnen genieten van zowel hun werk als hun (privé)leven, immers mensen vormen de kern van de organisatie.

De zoektocht naar zingeving voor mensen en organisaties

Werken om te leven of leven we om te werken? We zoeken niet enkel naar financiële voldoening in een baan, de zingeving, de duurzaamheid, bijdragen aan de maatschappij, dat zijn zaken die steeds belangrijker worden. Vrijwilligers werk, tijd besteden aan het gezin, mantelzorg, buddy zijn. Welke footprint wil jij nalaten als mens, als ouder en /of als organisatie? Willen we of moeten we altijd “aan” staan? Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstukken, daarom bestaat Career & Kids!

Voor Career & Kids is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vanzelfsprekend

Duurzaamheid is geen luxe voor goede tijden, maar een keiharde voorwaarde voor een gezond (bedrijfs)leven in de toekomst. Wij houden ons hier iedere dag bewust en onbewust mee bezig. De experts die voor Career & Kids werken doen dit vanuit hun kantoor aan huis. Zij kunnen daardoor plaats en tijd onafhankelijk op de lokale markten werken. Ze zijn allemaal specialisten, die met veel plezier werken en doen waar ze goed in zijn. Daarnaast zijn ze ervaringsdeskundig (combineren zelf werk en privé.) We hebben oog voor de driehoek: persoonlijkheid van de vrouw/man, de werk- en privé omstandigheden. We brengen evenwicht, zodat het moederschap cq ouderschap, enerzijds en topprestaties leveren op het werk anderzijds, optimaal samen gaan.

Career & Kids voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusief willen werken in de breedste zin van het woord, voor alle stakeholders
  • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact heeft, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf, o.a. zoveel mogelijk op fiets of met OV naar cliënten en klanten, zo weinig mogelijk printen door digitaal te werken of dubbelzijdig te printen.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk, zoals b.v. Max Havelaar koffie.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk. Zoals bijvoorbeeld actieve deelname & sponsoring MicroKrediet voor Moeders, het project Femaleleadersforwater voor Yanadi in India, diverse sportverenigingen, Linda Foundation, Kinderfonds Mamas, Holland house of hope Sri Lanka, Make-a-wish.
Aanmelding en/of informatie