Uitkeringsinstantie
Voor uwv

Samenwerking met het UWV

Career & Kids werkt al (zonder onderbreking) sinds 2006 als gecertificeerde samenwerkingspartner samen met het UWV door heel Nederland. Wij zijn aanbestedingspartner voor percelen Werkfit maken en “Naar werken “Modulair: participatie interventie, maatschappelijke deelname en scholing“.
Onze aanpak is uniek, omdat wij aandacht besteden aan het onderwerp  “hoe combineer je weer aan de slag gaan met je privé situatie en kinderen?” Wat zijn mogelijkheden? Het onderwerp “werk en privé optimaal combineren” vormt bij Career & Kids een vast onderdeel van het reïntegratietraject om weer aan de slag te gaan. In het voortraject, maar ook na de start. Zodat men vanuit een uitkeringssituatie uiteindelijk weer met plezier naar het (nieuwe) werk kan gaan en fluitend thuiskomt. Tevens zijn alle coaches zelf werkende ouder en bezoeken we cliënten aan huis, dat scheelt reistijd en dan hoeven de kinderen geen belemmering te zijn voor het hebben van een coachingsgesprekken. Uiteraard onderschrijven wij en handelen we conform de UWV (MVO)gedrsagscode.

Kort samengevat; we zijn gespecialiseerd in het coachen van mensen waar het onderwerp werk en gezin combineren essentieel is. We werken met regionale coaches die de regionale arbeidsmarkt kennen, de coaches zijn naast professioneel en gecertificeerd ook zelf werkende ouder en dus ervaringsdeskundige. Alle trajecten zijn maatwerk, we bezoeken cliënten desgewenst aan huis , deels online is ook mogelijk. We werken met moderne online tools en een app waarmee cliënten op een veilige manier kunnen communiceren met de coach. Voor cliënten die dat niet prettig vinden hebben we uiteraard ook nog een “ouderwetse” papieren werkmap op maat.

Op weg om zelf weer achter het stuur te zitten, van belemmering naar uitdaging.

Samen aan de slag

Alle trajecten zijn maatwerk en de doelstellingen worden uiteraard bepaald door het UWV, evenals het soort traject. Echter bij alle trajecten is de rode draad dat persoonlijke belemmeringen weggenomen worden of zodanig beperkt zijn zodat de volgende stap gezet kan worden. Het zelfvertrouwen en zelfsturend vermogen zijn aan het eind van het traject toegenomen. Het resultaat is een positieve, actieve, toekomstgerichte moeder of vader die graag aan het werk wil, waarbij het hebben van kinderen in combinatie met werken geen belemmering vormt. Uiteraard hoort daarbij ook inzichten in talenten, een mooi en sprankelt creatief CV, een motivatiebrief, netwerken voor (vrijwilligers)werk en bekend zijn en ervaring krijgen met online solliciteren. Tijdens de trajecten maken we gebruik van aanvullende e-coaching en assessments.

Programma
Werkfit, Naar werk of Modulair

Alle trajecten zijn maatwerk, starten met een gratis intake gesprek met cliënt. De exacte inhoud wordt afgestemd met cliënt en de arbeidsdeskundig of  reintegratie adviseur van het UWV, gekoppeld aan het werkplan en uiteraard de wensen van de cliënt. Graag geven wij desgewenst onze aanvullende visie om zo tot een  succesvol traject en tevreden client te komen.

Duur

De duur van het traject is afhankelijk van het soort traject, de wensen van het UWV en de mogelijkheden van client

Kosten

De kosten worden bepaald door het aantal in te zetten uren en de duur het UWV vastgestelde prijs. Uiteraard is het traject voor cliënten altijd zonder kosten

Locatie

Gesprekken kunnen overal in Nederland plaatsvinden, huisbezoeken zijn altijd mogelijk en in Corona tijd zijn gesprekken uiteraard zo veel mogelijk ook online

Aantal personen

Individueel met een vaste coach

Aanmelding en/of informatie