Ziek thuis
Re-integratie eerste spoor

Wat is eigenlijk re-integratie eerste spoor?

Re-integratie 1e spoor is het begeleiden bij het hervatten van eigen of ander werk bij de huidige werkgever. Eerst wordt bekeken of je bij ziekte kunt terugkeren in de eigen functie. Mocht dit niet lukken dan wordt gekeken naar een andere functie. Re-integratie 1e spoor volgt uit de Wet Poortwachter, waarbij zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen hebben. Mocht een 1e spoor traject niet haalbaar zijn dan volgt doorgaans re-integratie 2e spoor. Ook hierbij besteden we uitgebreid aandacht aan de persoonlijke en gezinssituatie, want ziek thuis zitten en een gezin hebben, dat is geen sinecure!

Het proces van re-integratie 1e spoor start al op de eerste dag van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben zowel de werknemer als de werkgever de verplichting om actief en doelgericht te werken aan de terugkeer van de werknemer. De bedrijfsarts stelt in de zesde ziekteweek een Probleemanalyse op waarin wordt aangegeven wat de werknemer wel en niet kan. In de achtste ziekteweek stellen werknemer en werkgever samen een Plan van Aanpak op voor de re-integratie. Re-integratie eerste spoor duurt maximaal één jaar. Voor het toetsen van de haalbaarheid van re-integratie 1e spoor kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden gedaan.

Ziek thuis

Re-integratie eerste spoor is samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn en samen stap voor stap werken aan de terugkeer, waarbij er altijd aandacht is voor de gezinssituatie.

Wat levert het op

Een effectieve en efficiënte terugkeer naar werk met aandacht voor je gezinssituatie; je oude werkplek of indien wenselijk c.q. noodzakelijk een nieuwe werkplek bij je oude werkgever. We kijken altijd naar een optimale werkprivé balans, met als doel dat je (weer) kunt genieten van je werk en leven! De coaching kan aangevuld worden met e-coaching; onder het motto 1 + 1 =3!

Programma
Re-integratie eerste spoor

Een re-integratietraject is gebaseerd op maatwerk. In overleg stellen wij een plan van aanpak op waarin we duidelijk de te halen doelstellingen en rapportage momenten beschrijven, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Omdat een re-integratietraject maatwerk vereist, wordt de trajectduur individueel bepaald, gemiddeld tussen de 10-15 gesprekken verdeeld over een periode van 6 tot 9 maanden.

Wanneer

Tussen de 6 en 9 maanden

Kosten

De prijs varieert van € 1.350,00 tot € 5.000,00 exclusief BTW en inclusief intake, persoonlijke gesprekken, tussen -, en eindrapportages en werkmap. We werken samen met diverse partners indien er sprake is van fysieke beperkingen en/of er behoefte is aan onderzoeken, zoals een belastbaarheids-, arbeidsdeskundige onderzoek etc.

Duur

Door heel Nederland, naar wens ook op locatie bij de werkgever of werknemer en uiteraard ook geheel of gedeeltelijk via beeldbellen/online mogelijk.

Aantal personen

Altijd individueel

Aanmelding en/of informatie