UWV
Modulair

Bevorderen maatschappelijke deelname speciaal voor mensen met kinderen

Career & Kids is gespecialiseerd in de brede doelgroep, moeders en vaders die werk en gezin weer willen of moeten combineren. De reïntegratie activiteiten vinden individueel plaats, meestal aan huis, dat zorgt ervoor dat je geen oppas hoeft te regelen (handig met kinderen) en geeft vaak een vertrouwelijk gevoel. Ten tijde van Corona schakelden we snel over naar beeldbellen of datgene waar je je prettig bij voelt.

Het doel van een modulair traject Maatschappelijke deelname wordt bepaald door het UWV, namelijk de fysieke en psychische weerbaarheid van de deelnemer te verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer zijn verbeterd en wordt trede 3 van de Participatieladder bereikt. We besteden vooral veel aandacht aan de mogelijke belemmeringen er zijn m.b.t kinderen, kinderopvang regelen etc.

Onze coaches hebben zelf ervaring in het combineren van werk en gezin en zijn natuurlijk professioneel geschoold. We werken vanuit de Acceptance and commitment therapy (positieve psychologie) ACT, stress management (we zijn gecertificeerd stress coaches) en maken gebruik van tal van assessments van LDC en e-coaching van Gezondeboel met o.a. modules als In balans, veerkracht, positief opvoeden, dagstructuur etc. We maken gebruiken van een persoonlijke app waardoor je makkelijk kunt communiceren met je coach en je krijgt een maatwerk werkmap, online of een papieren versie, wat jij prettig vindt. Uiteraard is een eerste kennismakingsgesprek altijd geheel vrijblijvend, we vinden het belangrijk dat je een goede match met jouw coach hebt, past het niet, dan mag je altijd nee zeggen.

uwvmaatschapdeelnamen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder: samen met je coach ga je op ontdekkingstocht!

Wat levert het op

De doelstelling van het traject wordt bepaald door het UWV, namelijk de fysieke en psychische weerbaarheid  te verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit zijn verbeterd en bereik je trede 3 van de Participatieladder. Wij vinden het belangrijk dat de combinatie met je thuissituatie daarbij ook wordt meegeteld en daar kijken we samen naar, bijvoorbeeld kinderopvang mogelijkheden etc. 

Programma
Bevorderen maatschappelijke deelname

Het exacte programma wordt samen met het UWV en je coach gemaakt, dit traject is echt maatwerk. Samen gaan we aan de slag om een klein stapje te kunnen en durven zetten, waarbij uiteraard het onderwerp werk en gezin combineren voorop staat.

Duur

De duur van het traject wordt bepaald door het UWV, maximaal 5 maanden en 21 uur

Kosten

Het gehele traject wordt betaald door het UWV en kost je zelf dus niets, enkel een inspanning in tijd

Locatie

Door heel Nederland, we bieden ook de mogelijk voor huisbezoek. In Corona tijd ook online

Aantal personen

Altijd individueel

Aanmelding en/of informatie