Blog van Career & Kids
zondag 21 mei 2023

De parallel tussen skydiven en werk & gezin combineren

Career & Kids vierde 12 mei het 20 jarig bestaan. Onder ons motto; “ieder mens moeten kunnen genieten van zijn werk en zijn leven”, genoten wij en we gingen de lucht in, skydiven en nog veel meer. Super gaaf maar ook heel spannend, als je voor de “ingang” van de skydive ingang staat in je blauwe overal, je helmpje en brilletje; dan denk je toch: “help waarom doe ik dit?” De kunst is om omhoog te komen in de enorme windturbine en dat kan alleen als je echt loslaat, luister naar de skydive trainer die de hele tijd bij je is en je aanwijzigingen geeft. Echter je echte “denk” brein werkt niet helemaal, je gaat over naar je “reptielen-brein” door de (positieve?) stress toestand waarin je bewust bent gekomen. Hoe meer je loslaat hoe hoger je kot in de windturbines. En tijdens de derde sessie mag je samen met je skydive trainer helemaal de hoogte is als je wilt, super gaaf maar ook super spannend. Na deze sky-dives staan de andere leden van ons Career & Kids dreamteam klaar en samen vier je je “succes en lef”. Alles wat we steeds als coaches vertellen aan onze cliënten met name loslaten, het hoeft niet perfect te zijn, vertrouw op je eigen kunnen, maar ook geef je eigen grenzen aan. Niet skydiven of niet helemaal de hoogte in gaan, dus een keuze maken en je eigen grenzen bepalen,  is ook een optie; dat geldt ook hiervoor.

Zwangerschap en werk gaat ook om grenzen aangeven

Onlangs stond er een interssant onderzoek in Intermediair van Monique van Beukering

Volgens Monique van Beukering, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak en onderzoeker bij Amsterdam UMC, werken de meeste Nederlandse vrouwen ‘gewoon’ door als ze zwanger zijn. Blijven werken is goed en belangrijk, mits het veilig is voor moeder en kind. En daar wringt het vaak. ’Uit onderzoek blijkt dat dat de helft van de zwangere vrouwen werkt onder onveilige omstandigheden. Naast fysiek zwaar werk, gaat dat ook om stressvol of onregelmatig werk. Van Beukering: ‘Als je zwanger bent, is het goed om te kijken of je je werk kunt aanpassen. Een zwangerschap kun je er niet bij alle banen even bij doen. Als je maandenlang te maken hebt met stressvol of zwaar werk, kan dit naast een groeiachterstand ook leiden tot een miskraam, hoge bloeddruk of vroeggeboorte. Weet dat je recht hebt op een veilig werkplek. Er is een richtlijn die je erbij kunt pakken als je twijfelt.’

Ouderschap en werk, 20 jaar later

Toen ik in 2003 Career & Kids oprichtte deed ik dat vanuit een droom en passie namelijk: “Dat in 2025 werk en privé combineren in Nederland iets vanzelfsprekends is, dat op alle fronten; macro- meso- en microniveau goed geregeld is. Dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden in ons denken en handelen, waardoor ieder mens kan genieten van zijn werk & zijn leven, in elke levensfase maar vooral ook in de spitsuurfase. One Life, just Live it! Inmiddels is het 2023 en zijn er stappen gezet maar Nederland is er nog lang niet”.
Helaas is de zorg in Nederland nog steeds niet gelijk verdeeld. In het NRC stond onlangs een zeer interessant artikel over de rol van vaders met een inspirerende en hoopgevende kop – de zorgende vader rukt op- . Echter nog steeds is de huidige situatie als volgt  “Slechts één op de zes ouders met minderjarige kinderen heeft werk en zorg gelijk verdeeld”. Het aandeel vrouwen dat werkt neemt jaarlijks toe, net als hun gemiddelde arbeidsduur. Maar het is nog altijd ruim tien uren in de week minder dan de man, en hun bruto uurloon is 15 procent lager. En al zijn mannen sinds de jaren zeventig iets meer tijd aan huishouden en kinderen gaan besteden, hun aandeel is nog altijd lager. En al zijn vaders er minder van overtuigd geraakt dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man (in de jaren tachtig dacht 60 procent er nog zo over, nu 30 procent), slechts één op de zes ouders met minderjarige kinderen heeft werk en zorg gelijk verdeeld. Terwijl een meerderheid van de ouders dat wél zou willen. In dat zelfde artikel staat:

Er is sinds de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners de afgelopen jaren zeker iets veranderd voor vaders. Lange tijd hadden mannen na de geboorte van hun kind recht op twee dagen verlof: één om bij de bevalling te zijn en één om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand. Daarmee was de impliciete boodschap van de overheid: ‘Gaat u maar weer werken, uw vrouw regelt het thuis verder wel.’

Onder invloed van politiek en maatschappelijke organisaties is de verlofregeling vanaf 2019 stapsgewijs uitgebreid. Eerst tot vijf dagen betaald kraamverlof voor de partner, sinds 2020 heeft de partner daarnaast recht op vijf weken verlof tegen 70 procent van het salaris en sinds augustus vorig jaar is er onder druk van de Europese Unie bijkomend ook recht voor beide ouders op negen weken betaald ouderschapsverlof – eveneens tegen 70 procent salaris, op te nemen in het eerste jaar na geboorte.

Eén plus vijf plus negen weken, dat maakt bijna vier maanden verlof! Nodig, schreef de Sociaal-Economische Raad in aanloop naar de wet, want het eerste jaar is een „cruciale” fase. „Niet alleen voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor het arbeidsmarktperspectief van ouders. Zij maken in dat jaar keuzes voor werk- en zorgpatronen die ze veelal in het vervolg van hun loopbaan handhaven.”

Een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen man en vrouw, dat is het streven. Uit een eerste evaluatie afgelopen zomer – dus nog vóór de laatste uitbreiding – concludeerde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) dat bijna driekwart van de vaders of partners het aanvullend geboorteverlof van zes weken opnam. Het overige deel zei het verlof niet nodig te hebben of wel te willen, maar financieel niet te kunnen veroorloven. De partners die er wél gebruik van maakten, deden dat vooral om „meer tijd” met hun pasgeborene door te brengen.

Maar of de verlofregeling ook leidt tot een sterkere band tussen partner en kind, een evenwichtiger taakverdeling thuis en een grotere arbeidsparticipatie van de vrouw? Voor zulke conclusies, schreef Van Gennip, is het nog te vroeg. „Een cultuuromslag kost enige tijd.”

OP macro-niveau maken we stapjes, hele kleine, niet snel genoeg vind ik, maar ook op micro niveau kun je stapjes zetten; soms loslaten, vertrouwen hebben en je grenzen aangeven, net zoals bij skydiven.

De droom blijft bestaan en we stoppen niet

Net zoals met skydive, we gaan ervoor, flying high. We gaan en staan achter onze visie en missie: Het is geaccepteerd dat ouders werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen houden en het toegeven dat dit niet altijd lukt is een vaak taboe. Dit zorgt voor ongezonde werkstress en te hoge werk- en privédruk, waardoor mensen minder productief zijn, ziek worden of noodgedwongen stoppen (geheel of gedeeltelijk) met werken.

Ieder mens moet de mogelijkheid hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven, ook in de spitsuurfase. Career & Kids coacht  en traint werkende ouders, zodat zij met veel plezier en zo weinig mogelijk stress werk en gezin kunnen combineren, letterlijk: Hoe houd je als werkende ouder alle ballen in de lucht? One Life just Live it!.

Daarom willen 2 tot en met 9 oktober heel Nederland meenemen in “genieten van werk en leven: gedurende de “Nationale week van de werk privé balans“, vlieg je mee dan? Meer weten stuur me een mail en je krijgt alle opties en inspiratie.

Annemie Webers

directeur en oprichter Career & Kids