Blog van Career & Kids
zaterdag 6 augustus 2022

Maak van de nieuwe regeling “betaald ouderschapsverlof” echt een succes en geen papieren tijger

Op 2 augustus 2022 is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Vanaf nu kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Dat is echt fantastisch dat dit eindelijk is gelukt. Al sinds 2003 houden wij ons dagelijks bezig met het begeleiden van werkende ouders vanuit de gedachte: Ieder mens moet de mogelijkheid hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven, ook in de spitsuurfase. Ik had en heb een droom en passie toen ik Career & Kids in 2003 oprichtte “Dat in 2025 werk en privé combineren in Nederland iets vanzelfsprekends is, dat op alle fronten; macro- meso- en microniveau goed geregeld is. Dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden in ons denken en handelen, waardoor ieder mens kan genieten van zijn werk & zijn leven, in elke levensfase maar vooral ook in de spitsuurfase. One Life, just Live it! Inmiddels is het 2022 en zijn er stappen gezet maar Nederland is er nog lang niet. Echter deze nieuwe regeling is een stap in de goede richting. Het sluit aan bij onze missie en visie

Het is geaccepteerd dat ouders werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen houden en het toegeven dat dit niet altijd lukt is een vaak taboe. Dit zorgt voor ongezonde werkstress en te hoge werk- en privédruk, waardoor mensen minder productief zijn, ziek worden of noodgedwongen stoppen (geheel of gedeeltelijk) met werken.

Ieder mens moet de mogelijkheid hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven, ook in de spitsuurfase. Career & Kids coacht  en traint werkende ouders, zodat zij met veel plezier en zo weinig mogelijk stress werk en gezin kunnen combineren, letterlijk: Hoe houd je als werkende ouder alle ballen in de lucht? One Life just Live it!.

Wat houdt deze regeling betaald ouderschapsverlof in?

Het is te lezen op de site van het UWV. Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij:

  • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
  • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
  • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
  • Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder.

Echter met enkel een nieuwe regeling komen we niet dichterbij een echte omslag in ons werken en denken!

Om te voorkomen dat dit een papieren tijger wordt, waar niet iedereen van kan mee genieten in het dagelijks leven, helpen wij graag mee. Om werkgevers te enthousiasmeren  meer aandacht voor maternity en paternity begeleiding te geven bieden we tot en met het einde van dit jaar 2022 de workshop van 3 uur aan met een fikse korting voor slechts € 750,00 excl. BTW. De workshop is gebaseerd op de door ons ontwikkelde werk privé balans cirkel, onze twintig jarige ervaring en uiteraard wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard hebben wij een zeer ervaren professioneel team dat werkt door heel Nederland (maar ook buiten Nederland en Engelstalige workshops verzorgen we vaak).

Kortom wij dragen graag ons steentje bij om de ’traditionele taakverdeling’ tussen man en vrouw echt te gaan doorbreken, te zorgen dat werkende moeders en vaders kunnen genieten van hun werk en hun leven en dat zij duurzaam inzetbaar zijn . Dat is belangrijk voor de moeders en de vaders, de kinderen en past ook bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om mensen echt duurzaam inzetbaar te houden in elke levensfase.

Meer weten?
Bel op 085-0660 945 of mail webers@careerandkids.nl

Annemie Webers

Founder en CEO van Career &Kids