Blog van Career & Kids
dinsdag 13 december 2016

Vrouwenemancipatie vordert langzaam

Emancipatiemonitor; taakverdeling m/v nog steeds ongelijk. Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, tot een leeftijd van 45 jaar zelfs hoger dan mannen. Toch vertaalt dit zich niet in een gelijke positie op de arbeidsmarkt. Vrouwen werken minder vaak in een betaalde baan, werken veel vaker in deeltijd, zijn minder vertegenwoordigd in topfuncties en krijgen per uur minder betaald dan mannen. De verschillen tussen vrouwen en mannen op deze terreinen zijn in tien jaar tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginjaren van het emancipatiebeleid werd gedacht, zo staat in te lezen in de Emancipatie monitor 2016

Een aantal zaken op een rij:

emancipatie

moeten

Al vanaf eind 2008 heeft rond de 70 procent van de vrouwen betaald werk, dat is nog steeds zo.

Vrouwen hebben een werkweek van gemiddeld 26,6 uur, ruim een uur meer dan in 2005 en 20 minuten meer dan in 2013. Mannen werken met 37,7 uur in 2015 bijna een uur minder dan tien jaar eerder. De werkweek van vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is tussen 2005 en 2015 relatief sterk gestegen en daarmee ook hun economische zelfstandigheid.

In de praktijk is van een gelijke verdeling van werk, huishouden en zorg nog geen sprake. Vrouwen werken overwegend in deeltijd, ook als ze geen kleine kinderen hebben. Mannen houden sterk vast aan hun voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. Ondanks dat, heeft de helft van de mannen die recent voor het eerst vader zijn geworden, een halve of hele ‘papadag’ per week. De meeste mannen nemen hiervoor ouderschapsverlof op of gaan flexibel werken.

Bij zeven op de tien paren de man de hoofdkostwinner. Dat aandeel was tien jaar eerder iets hoger. De meeste Nederlanders vinden dat vrouwen een eigen inkomen moeten hebben. Bij scheiding verliest vrouw 25 procent koopkracht.

Vrouwen hebben minder vaak een eigen inkomen dan mannen. Om diverse redenen is dit inkomen gemiddeld ook lager. Allereerst omdat vrouwen vaker niet werken of in deeltijd werken. Maar ook per uur krijgen zij gemiddeld minder betaald. Een groot deel van het loonverschil tussen mannen en vrouwen hangt samen met verschillen in werkervaring, opleiding en leidinggeven

Meer vrouwen in top bedrijfsleven en rijksoverheid, maar niet in non-profitsector

Een slechte gezondheid is voor twee keer zoveel vrouwen reden om geen betaald werk te willen of te kunnen accepteren. Het aantal vrouwen dat vanwege gezondheid niet werkt neemt bovendien toe en is ruim anderhalf keer zo hoog als onder mannen.

Bron CBS

Tips

Voor een goede taakverdeling thuis en een leidraad voor het keukentafel gesprek, vraag deze gratis aan via info@careerandkids.nl ovv keuzetafelgesprek

Voor 20 praktische boeken over een goede werk drie balans en taakverdeling, klik hier

Check jouw werk privé balans, doe de gratis test

Doorbreek de cirkel en start met (e)-coaching