Blog van Career & Kids
woensdag 12 oktober 2016

Ik voel me zo schuldig

Het schuldgevoel van werkende moeders is een van de meest besproken onderwerpen tijdens coaching en training bij Career & Kids. Het lijkt wel of het standaard aan werkende moeders kleeft. “Hoe los je dat op Annemie?”, is de standaard vraag die ik krijg.

Daarom deel ik graag dit filmpje waarin helder en duidelijk wordt uitgelegd wat het is en wat je kunt doen, het duurt maar een paar minuten maar het geeft gelijk een heleboel antwoorden

 

Schaamte versus schuld

Schaamte;              heeft te maken met het oordeel van anderen en geeft je het gevoel niet goed genoeg te zijn
Schuld;                   heeft te maken met het gevolg van een fout die je gemaakt hebt, een onrecht dat je hebt aangedaan.

Ongezonde schuld steekt de kop op in situaties waarin je denkt anderen ongelukkig te maken, bv mijn vader zal ongelukkig zijn als ik hem niet opzoek, mijn kind zal ongelukkig zijn als ik hem naar de crèche breng.

6 concrete tips

  1. Lees de boeken van Brene Brown of bekijk haar filmpjes http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl
  2. Niet de situatie of de handelingen van anderen maken me ongelukkig, maar ikzelf en wat ik ervan denk.
  3. Bij alles wat je doet heb je een keuze. In plaats van IK MOET, ga uit van IK KIES
  4. Supervrouwen bestaan niet, hoe perfectionistischer je bent, hoe vaker je je schuldig voelt. Leg jezelf geen onhaalbare normen op, want dan doe je het nooit goed.
  5. Zadel je kind niet op met jouw idee over schuldgevoel
Je doet je kind tekort als je blijft dubben met je schuldgevoel. Je kind leert namelijk van jou dat dit normaal is. Leer je kind dat je wel eens een fout kunt maken, maar dat je altijd weer de keuze kunt maken het in het vervolg anders te doen
  6. Sta stil bij wat je wel goed doet

De bonus coaching “schuldgevoel, weg ermee”

Als bonus bieden we 10 werkende moeders de mogelijkheid om gratis e-coaching te volgen over het thema Schuld en daarmee samenhangend zelfcompassie:  een zekere mildheid hebt, met jezelf.  Je weet vast wel wat medeleven met een ander betekent: je kunt je bijvoorbeeld levendig indenken hoe het voelt om je vingers te verbranden en voelt haarscherp aan hoe vervelend en pijnlijk dat is voor een ander. Je voelt daardoor ook haast automatisch de behoefte om iemand te helpen of te steunen. Compassie wil ook zeggen dat je vriendelijk en behulpzaam reageert als iemand fouten maakt of een tegenslag heeft, in plaats van hem te veroordelen. Fouten maken is nu eenmaal menselijk! Dus je leert milder te zijn voor jezelf en bovendien leer je hoe je jezelf beter op kunt vangen. Mail voor 1 november naar info@careerandkids.nl en geef aan waarom jij graag deze coaching wint. Wil je alvast meer weten hierover, klik hier.

Annemie Schuitemaker

directeur Career & Kids