werkende vrouw

Bevlogenheid, waarden en verzuim

Als coach van Career & Kids heb ik de afgelopen jaren veel specialistische kennis opgedaan over het combineren

Als coach van Career & Kids heb ik de afgelopen jaren veel specialistische kennis opgedaan over het combineren van werk en privé. Ik geloof erg in het delen van kennis en ik vind het daarnaast gewoon erg leuk om anderen te kunnen helpen. Om die reden organiseerde ik op 27 februari jl. in Arnhem samen met collega Franka Huveneers een expertsessie ‘voorkomen van verzuim en vertrek van werkende ouders’. Onder de deelnemers waren P&O-ers uit de hulpverlening, publieke sector en advocatuur maar ook een leidinggevende uit de jeugdhulpverlening en een trainer/coach uit de zorg.

Verzuimcijfers 2011
In de inleiding bespraken we de berichten van ARBO/HR dienstverlener 365, dat het aandeel psychisch verzuim binnen het totale verzuim is toegenomen van 17% in 2010 naar 20% in 2011. Ook de gemiddelde verzuimduur van het psychisch verzuim is van 141 dagen in 2010 toegenomen naar 147 dagen in 2011. Volgens 365 zou dit verzuim in veel gevallen werk/privé gerelateerd zijn.

Ook een Daan in uw organisatie?
Vaak komen cliënten bij ons als  er al sprake is van onbalans of uitval. Zoals ‘Daan’ die regelmatig verlof op moet nemen omdat zijn kinderen vaak ziek zijn. Zijn vrouw werkt in het onderwijs, waardoor zij moeilijk plotseling vrij kan nemen. Door de spanningen en oververmoeidheid meldt Daan zich vaak ziek en “sukkelt” een beetje door op het werk. De werkgever laat dit min of meer ‘gebeuren’ en hoopt op een vrijwillige exit. Daan voelt dit en dit motiveert hem niet echt om zelf iets te veranderen aan de situatie. Eigenlijk begint hij zijn werk steeds minder leuk te vinden. Weggaan komt echter niet bij hem op, hij gaat heus zijn 11-jarige dienstverband niet opgeven. Tegelijkertijd ergeren zijn collega’s zich groen en geel aan hem. Ze kunnen niet op hem rekenen en hij zet geen stap extra op het werk. Niet goed voor Daan en niet goed voor de organisatie. Er was veel herkenning; “tja, zo’n Daan hebben wij ook wel binnen onze organisatie”. Een ander gaf aan gelukkig steeds minder ‘Daantjes’ te hebben door actief personeelsbeleid te voeren op werk/privébalans en functioneren.

Bespreken van privékwesties met de werkgever nog steeds een taboe?
Het bespreken van privékwesties is bij veel werkgevers ‘not done’. Hoe zit dat bij de deelnemers? “Nee, het is gelukkig geen taboe meer”, werd gezegd, “maar het is soms wel ontzettend lastig. Je komt toch dicht bij mensen. Aan de andere kant, door het vervagen van grenzen tussen werk en privé, wil je daar als werkgever soms toch iets mee”.

Dialoog
Iedereen bleek het erover eens te zijn dat het aangaan van de dialoog belangrijk is. Transparant durven zijn; ook in de verwachtingen als leidinggevende van een medewerker. Ga het ‘probleem’ niet overnemen maar leg de bal daar neer waar hij hoort. Dat vergt tijd maar levert aan het eind van de rit veel op. Bij een van de organisaties worden, op het moment dat sprake is van zwangerschap,  direct gesprekken ingepland met P&O en leidinggevende om door te nemen welke regelingen er zijn, hoe over de toekomst na de bevalling wordt gedacht en wat er praktisch geregeld moet worden. In eerste instantie vonden medewerksters dit een tikkeltje ‘overdreven’. Nu men er aan ‘gewend’ is, wordt deze aanpak juist genoemd als een van de pluspunten van het P&O-beleid. Medewerksters voelen zich serieus genomen, gewaardeerd en verzuimen minder voor ingang van het zwangerschapsverlof. Een mooie aanpak en tip voor de anderen.

Bevlogenheid
Het is bekend dat medewerkers met een hoge betrokkenheid en betrokkenheid, minder vaak ziek zijn. In de sollicitatieprocedure onderzoek je welke waarden de sollicitant heeft. Op basis daarvan bepaal je of er sprake is van een match met jouw organisatie. Maar na verloop van tijd zet de organisatie wellicht een andere strategische koers in. De medewerker komt in een andere levensfase terecht en is andere zaken in het leven belangrijk gaan vinden. Sta samen regelmatig stil bij de vraag of de waarden nog matchen. Want heb je een match, dan zul je te maken hebben met een  medewerkster die vanuit een intrinsieke motivatie haar werk verricht. Dit komt de organisatiedoelstellingen ten goede en het verzuim zal dalen. “Goede tip, volgens een van de deelnemers; “daar ga je vaak aan voorbij als iemand eenmaal in dienst is”.

Veranker het thema work/life balance in de HR-cyclus
Ons advies is: maak de thema’s welbevinden, betrokkenheid en work/life balance een vast onderdeel van de HR-gesprekkencyclus. Zo houd je een vinger aan de pols en kun je tijdig naar oplossingen zoeken om problemen te voorkomen.

Cultuurmeter
Wil je ook aan de slag en snel en valide inzicht hoe het staat met de bewustwording van het belang van werkprivé balans bij de leidinggevenden en hoe je het onderwerp werk/privé bespreekbaar maakt? Dan kun je om te starten De Cultuurmeter inzetten. Deze korte online vragenlijst geeft  inzicht over de mening van medewerkers over onderwerpen als: ervaren flexibiliteit in werktijden, thuiswerken, houding van leidinggevenden over werkende ouders, zorgverlof ed. Het gaat hierbij niet over de werkelijke situatie, maar over de perceptie van medewerkers.

Evaluatie
Het was een zeer geslaagde interactieve bijeenkomst. De evaluatie gaf de volgende resultaten: Rapportcijfer een 8. Complimenten voor inhoud programma, kort en praktisch, kleine setting met veel ruimte voor onderlinge problematiek en uitdagingen.

Mooi om te zien dat elkaars tips werden genoteerd en emailadressen uitgewisseld. Binnenkort zullen we de expertsessie zeker herhalen op een andere locatie.
Kennis delen; daar wordt iedereen beter van!

Mariëlle Leunen, coach Career & Kids

Interesse in het bijwonen van een Expert Meeting, De Cultuurmeter of coaching over dit onderwerp, laat het even weten en we houden u op de hoogte van de volgende bijeenkomsten

Plaats een reactie