outplacement, glas halfvol of halfleeg

Outplacement Tips van een ervaren HRM adviseur

Is outplacement* een reddingsboei of een helpende hand? Wat zijn de kritische succesfactoren en waar moet je op

Is outplacement* een reddingsboei of een helpende hand? Wat zijn de kritische succesfactoren en waar moet je op letten? Yvonne Tomassen, senior HRM adviseur in het bedrijfsleven en overheid, heeft in haar vak veel te maken gehad met outplacement processen. In een interview met Edmay Bruitsman, regio directeur van Career & Kids, deelt zij haar ervaring en geeft ze tips over outplacement.

* (volgens Wikipedia: outplacement slaat op begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.)

Outplacement: waar begint het?
“Ik kom in beeld als de boodschap is gebracht. Ik verken wat de medewerker zou willen, hoe hij of zij dat wil bereiken en welke middelen daarbij nodig zijn. Daarnaast bespreken we wat we vanuit HRM verder aan ondersteuning kunnen bieden en doen verwachtingsmanagement. Vooraf moet je een arsenaal aan instrumenten klaar hebben staan om mensen in beweging te krijgen. Want dat is het moeilijkste punt: om mensen in beweging te krijgen. Je wilt mensen de tijd geven om te rouwen maar er komt een moment dat ze in actie moeten komen. Dat is de meest intensieve periode, daarna loopt het verder wel.”

Wat betekent outplacement voor jou als HRM adviseur?
“Voor mijn rol als HRM adviseur is outplacement een hulpmiddel om medewerkers, die een nieuwe stap moeten of willen maken in hun carrière, te ondersteunen. Ik koop daarmee de expertise in die ik zelf niet heb. In mijn rol heb ik vaak te maken met een tegenstelling van belangen. In dienst van de organisatie is het soms nodig om een stap te zetten om iemand te ontslaan en aan de andere kant komt het heel vaak voor dat mensen niet weg willen en hiertussen moet je als HRM-er laveren. Medewerkers zien je als vertegenwoordiger van de organisatie die de klap heeft uitgedeeld maar tegelijkertijd bied je ze ook hulp aan. Soms is het hard om ‘de boodschap’  te brengen en soms moet je je zachte kant laten zien in het ondersteunen van de medewerker. En daar is een outplacement bureau een hulpmiddel bij. Het helpt je dan om je rol als HRM adviseur wat makkelijker uit te voeren.”

Wat is een leerpunt?
“Eén van de leerpunten die we in de trajecten hebben ervaren, is om verantwoordelijkheden daar te laten waar ze horen, bijvoorbeeld bij de leidinggevende. Soms wil een manager, na het besluit tot ontslag, het proces zo snel mogelijk in uitvoer brengen. En dat terwijl er nog een traject ingezet moet worden en de medewerker nog een tijdje moet worden begeleid. Soms heeft een oplossing z’n tijd nodig en is het proces te snel ingezet waardoor de medewerker niet voldoende ruimte kreeg voor verwerking. Daarnaast heeft de medewerker bepaalde verantwoordelijkheden in het proces. Je moet uitkijken dat je die niet overneemt om de medewerker te sparen in een zware tijd. Pijn is nodig om er weer bovenop te komen.”

Reddingsboei of helpende hand?
“Mijn ervaring is dat als mensen eenmaal die nieuwe stap gemaakt hebben en terug kijken op het proces eigenlijk zonder uitzondering zeggen: het was ontzettend zwaar en ik heb er veel verdriet van gehad maar ik had het veel eerder moeten doen. Ze ervaren dat ze door een dal gaan maar wel weer een nieuw perspectief als houvast hebben gevonden. En vaak is het nog leuker dat hun oude werk!!”

Wat zijn jouw tips c.q. adviezen aan HRM adviseurs met betrekking tot outplacement?
1. Bereid het besluit tot outplacement goed voor. Overleg goed binnen de organisatie met alle partijen die bij dit besluit betrokken zijn, zoals de leidinggevende, de directie maar ook de OR. Spreek met elkaar af hoe je het proces gaat organiseren en communiceer daar over binnen je organisatie met de betrokken partijen. Bespreek welke instrumenten in te zetten zijn. Als je mensen het ene perspectief ontneemt moet je ze namelijk direct een ander perspectief kunnen bieden. Dat is niet een andere baan maar de hulp om die baan te kunnen vinden.
2. Ga met één bureau in zee, en binnen dit bureau met een beperkt aantal adviseurs. Hierdoor leren zij jouw organisatie beter kennen en op die manier een grote toegevoegde waarde hebben en als sparringpartner in het proces. Zo kan een outplacementbureau proactief inspelen waardoor het proces soepeler kan verlopen en je niet het gevoel hebt er alleen voor te staan.
Edmay Bruitsman in gesprek met Yvonne Tomassen

2 thoughts on “Outplacement Tips van een ervaren HRM adviseur

Plaats een reactie