werk privé balans advies voor uitkeringsinstantie of werkgever

Mevrouw Van Bijsterveldt, ik ben verbijsterd!

Vorige week woensdag op de verjaardag van m’n bonuszoon heeft mevrouw Marja Van Bijsterveldt een brief geschreven aan

Vorige week woensdag op de verjaardag van m’n bonuszoon heeft mevrouw Marja Van Bijsterveldt een brief geschreven aan de De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderwerp is ‘ouderbetrokkenheid’. Ik lees dat ‘De Onderwijsraad adviseert in haar advies ‘Ouders als partners’ de komende tijd vooral te investeren in partnerschap tussen ouders en school’ waarbij investeren in educatief partnerschap belangrijk is. Verder stelt ze in de brief: ‘Goed ouderschap is van fundamenteel belang. Ouders die investeren in een goede opvoeding hebben daar thuis veel plezier van én leggen het fundament voor prestaties en welzijn op school en later in de samenleving. Ik heb grote waardering voor ouders die hun kinderen een goede basis meegeven. Hoewel een groot aantal ouders zich actief en betrokken opstelt bij de leerontwikkeling van hun kinderen, constateer ik tegelijkertijd dat de opvoeding onder druk staat. Het is voor veel ouders een hele opgave de juiste balans te vinden tussen werk, gezinsleven en andere activiteiten, dat realiseer ik mij terdege. Toch vind ik het van belang dat alle ouders prioriteit geven aan de opvoeding en aan de overdracht van waarden en normen.’

Waarden en normen
Bovenstaande alinea brengt me in de war. Ik onderschrijf dat ouders die investeren en een goede opvoeding daar thuis plezier van hebben en een fundament leggen voor prestaties en welzijn op school en later in de samenleving. Daarna begint ze met het onder druk staan van een balans vinden tussen werk, gezinsleven en andere activiteiten. Dat herken ik bij de coachees die ik begeleid als ook bij mezelf. Dat het de ene keer gemakkelijker gaat dan de andere om work life integration en alles wat daarmee samen hangt soepel te laten verlopen. En dan als klap op de vuurpijl de laatste zin: ze acht het van belang dat alle ouders (dus ook ik) prioriteit geven aan de opvoeding en aan de overdracht van waarden en normen………… Wat bedoelt ze hiermee? Dat ik moet stoppen met werken en de zorg voor m’n kinderen voorrang geef? Een baan van 08:30-13:30 uur ga vinden? Als ze het dan ook nog heeft over een mentaliteitsverandering dan raak ik het spoor helemaal bijster.

Schoolprestaties
Het stuk verder lezend begrijp ik haar punt wel. Ze vindt het belangrijk dat de schoolprestaties een gezamenlijk effort wordt van ouders en school van alle leerlingen. Die mening onderschrijf ik. Alleen vind ik de tekst waarmee ze dat omschrijft verwarrend. Zeker als ik het combineer met een andere brief die mevrouw Marja Van Bijsterveldt op 7 november schreef aan de De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin gaat het over een kabinetsreactie op het SER-advies inzake Tijden van Samenleving. Ze schrijft o.a. dat: ‘Het kabinet inzet op het vergroten van de arbeidsparticipatie en -duur zonder dat die gepaard gaat met een toename van de tijdsdruk. De uitdaging is de tijd en plaats van arbeid en de bestaande maatschappelijke voorzieningen zo in te richten dat dit kan. Daarbij is het belangrijk dat ook mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen worden gecombineerd met betaalde arbeid.’

Mijn tip is congruente stukken schrijven
Beide brieven combinerend kom ik op de volgende vraag: Hoe kunnen we en inzetten op het vergroten van de arbeidsparticipatie- en duur zonder toenemende tijdsdruk, en daarbij voorrang geven aan de opvoeding van de kinderen en overdragen van de waarden en normen? Mezelf als voorbeeld: ik werk volgens het nieuwe werken waarbij ik m’n financiële zelfstandigheid belangrijk vind, hecht waarde aan m’n betrokkenheid bij de school en andere leefgebieden van m’n zoon. Bovenstaande lezend begrijp ik niet goed welke kant ze uit wil en wil mevrouw Marja Van Bijsterveldt een tip meegeven:
zelf prioriteren in belangrijke items om aan te werken deze kabinetsperiode en daar congruente stukken omheen schrijven.

Jacinta Lieuwes

7 thoughts on “Mevrouw Van Bijsterveldt, ik ben verbijsterd!

Plaats een reactie