secretaresses en het nieuwe werken

Wat betekent Het Nieuwe Werken voor de functie van secretaresse?

Deze vraag legden we voor aan de secretaresses die de stand van Career & Kids bezochten tijdens de

Deze vraag legden we voor aan de secretaresses die de stand van Career & Kids bezochten tijdens de Secretary Business Days 2011. Er wordt veel geschreven en gepraat over Het Nieuwe Werken. De geluiden over de functie van secretaresse verschillen enorm, van de functie zal geheel verdwijnen tot de functie zal absoluut gelijk blijven. En aan wie kun je deze vraag nu beter stellen dan aan de beroepsgroep zelf?

Niet in de gelegenheid

Wat allereerst opvalt is dat veel secretaresses graag volgens Het Nieuwe Werken willen werken, maar daartoe nog niet in de gelegenheid worden gesteld door hun werkgever. Ik geef graag een opsomming van de meest gegeven of meest opvallende antwoorden op de vraag Wat betekent Het Nieuwe Werken voor de functie van secretaresse volgens jou?

De top 15 van antwoorden:

1. flexibele werktijden en – werkplek (o.a. thuiswerken is favoriet)
2. betere balans werk privé
3. geen files, minder reistijd
4. digitaal werken
5. meer/volledige vrijheid
6. meer betrokkenheid
7. output, het resultaat telt, niet aanwezigheid
8. zelfstandig werken & eigen verantwoordelijkheid
9. wederzijds vertrouwen
10. flexibiliteit van manager naar mij en vice versa
11. pro-actief in plaats van re-actief
12. meer uitdaging
13. nieuwe mogelijkheden in je carriere
14. moderne werkomgeving
15. meer waardering

Aandachtspunten die werden genoemd

* zorgen dat je goed telefonisch bereikbaar bent
* 1 op 1 contact met je baas wordt minder
* zorg dat je zichtbaar bent en blijft
* communicatie is essentieel
* zoektocht naar collega’s, iedereen zit ergens anders of thuis
* strakker agenda beheer voor iedereen in de organisatie
* best moeilijk in verband met bereikbaarheid en opdrachten uitvoeren

Opmerkingen over de toekomst van de secretaresse:

De functie van secretaresse zal verdwijnen of veranderen, werd diverse malen genoemd.  De functie gaat meer naar management assistente/executive assistant werd ook diverse malen aangegeven en tot slot noemde een aantal secretaresses dat de functie zich volgens hen meer zal specialiseren in diverse vakgebieden.

Tot slot een paar mooie uitspraken, die ik graag met jullie wil delen

“Gelijkwaardigheid, dan hoef ik niet te jongleren, per slot van rekening werk ik niet in een circus”
“Werken op het moment dat het je uitkomt in overleg met je werkgever en collega’s”
“Er zal een tweedeling ontstaan, een deel zal doorgaan op klassieke wijze, andere deel adopteert HNW volledig
” the best of both worlds, flexibele insteek van de ondersteuning”
” relaxed notulen uitwerken thuis in de tuin”

Kortom, het laatste woord zal hier nog niet over getwitterd, geblogt of geschreven zijn. Het is duidelijk voor mij dat de functie van secretaresse aan het veranderen is, dankzij of ondanks HNW, dat is de vraag. Ik ben erg benieuwd naar de reacties op dit onderzoekje. Het wordt vervolgd….ik hou jullie op de hoogte.

Annemie Schuitemaker

One thought on “Wat betekent Het Nieuwe Werken voor de functie van secretaresse?

Plaats een reactie