werk en gezin combineren

Arbeidsparticipatie voor vrouwen & Zorgparticipatie voor mannen

Onlangs werd de Emancipatiemonitor 2010 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er veel kansen zijn om de participatie van vrouwen

Onlangs werd de Emancipatiemonitor 2010 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er veel kansen zijn om de participatie van vrouwen te vergroten. Een van die kansen is volgens ruim 20 deskundigen het streven naar een 80% model waarbij beide partners 4 dagen per week werken. Wordt dat de oplossing vroeg ik me af terwijl ik verder las?

Het 80% model en de voordelen

Afgelopen weekend las ik een interssant artikel hierover (zie http://bit.ly/eskfN9 voor het document van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek). Het zou nu hèt moment zijn om van het 1,5-verdienersmodel over te stappen naar de 80% oplossing:
Dit zou de volgende voordelen op kunnen leveren, als de overheid een betrouwbare partner zijn op het gebied van faciliteren van kinderopvang, het terugdringen van leeftijdsdiscriminatie, stimuleren van scholing, loopbaanmogelijkheden, mobiliteit en sociale zekerheid:
– De arbeidsparticipatie neemt toe
– De economische zelfstandigheid van vrouwen stijgt
– Een stap van kleine naar grotere deeltijdbanen vergroot de kans op doorstroom van vrouwen naar hogere functies.
– De zorg voor kinderen wordt meer evenredig verdeeld over mannen en vrouwen, de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen blijft beter op peil en kan makkelijker en sneller toenemen nadat de kinderen het huis uit zijn.

IJzer smeden als het heet is

Ik ben voorstander van het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen en vind ook dat je het ijzer moet smeden als het heet is. Gezien de titel had ik verwacht dat de 80% oplossing zich richt op zowel mannen als vrouwen. De adviezen zoals het aanpassen van schooltijden en -vakanties, ontwikkelen van beleid voor opvang middelbare scholieren en het verhogen van de kwaliteit van het werk zijn waardevol maar richten zich echter voornamelijk op vrouwen.

Is het ijzer wel heet genoeg?

Al lezende vroeg ik mezelf af of Nederland al klaar is voor zo’n 80% model? Zijn de ideeën over de taakverdeling binnen het gezin voldoende veranderd? Vrouwen willen best meer uren werken maar niet ten koste van het gezin. En veel mannen willen best een ‘papadag’ (ooit een werkende moeder horen zeggen dat ze een mamadag heeft?) zolang dat maar niet te veel financiële gevolgen heeft. Veel werkgevers geven al jaren aan dat zij medewerkers ruimte en faciliteiten bieden voor een goede combinatie van werk en privé. De arbeidsparticipatie van vrouwen blijft echter nog steeds een issue. Er zijn nog steeds leidinggevenden die menen dat mannen in hun functie niet parttime kunnen werken en die zwangerschapsverlof en het organisatorische ‘gedoe’ van parttime werken maar lastig vinden.

Arbeidsparticipatie voor vrouwen & Zorgparticipatie voor mannen

Los van alle belangrijke faciliteiten en (verlof)regelingen, zal er volgens mij nog veel moeten veranderen in de maatschappelijke visie en de cultuur binnen organisaties. Pas dan krijgen vrouwen èn mannen echt meer keuzemogelijkheden. Misschien moeten we het daarom niet alleen hebben over de verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen maar ook over de verhoging van de zorgparticipatie van mannen. Het Nieuwe Werken zou daarbij kunnen helpen. De ‘aanwezigheidscultuur’ in organisaties zal door HNW naar verwachting verminderen. Op het moment dat mannen niet langer het idee hebben dat hun bazen willen dat zij 5 dagen in de week tussen 9 en 5 op kantoor aanwezig zijn, zien zij wellicht ook in dat er bewegingsvrijheid ontstaat om meer zorgtaken op zich te nemen. Hopelijk ontwikkelen die bazen zich als ‘De Nieuwe Leidinggevende’ en geven zij zowel vrouwen als mannen de ruimte om hun werk op een nieuwe manier aan te pakken waarbij zowel de organisatie als de medewerker ieder hun doelen behalen.

Levert Het Nieuwe Emancipatiebeleid de oplossing?

Binnenkort zal het kabinet-Rutte het nieuwe Emancipatiebeleid presenteren. De 80% oplossing geeft hierbij een mooie voorzet. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de politieke ontwikkelingen vanuit ons kabinet met maar 3 vrouwelijke ministers…

Marielle Leunen, die over zorg & werk delen en papadagen twittert en alleen maar reacties van mannen kreeg die wel degelijk en bewust de gedeelde zorg met hun partner hebben. Ze zijn er dus wel, die mannen….

Plaats een reactie