Blog van Career & Kids
zaterdag 18 april 2020

Kinderopvang kosten tijdens Corona

 

Ouders die de factuur voor de kinderopvang doorbetaald hebben, krijgen in juni, uiterlijk juli, een vergoeding voor de eigen bijdrage. Dit gaat automatisch. De overheid wil z.s.m. zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen. Daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april. Hierdoor kan er sprake zijn van verschillen tussen de vergoeding en de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. Let op: wijzigingen in je persoonlijke situatie na 6 april kunnen leiden tot een verschil in wat je betaalt en terugkrijgt. De overheid vergoedt voor ouders met kinderopvangtoeslag het deel tot de wettelijk vastgelegde maximumuurprijs. Brancheorganisaties kinderopvang spraken eerder de intentie uit dat kinderopvangorganisaties die een hogere prijs vragen dan het maximumuurtarief, dit zelf aan de ouders vergoeden. Staatssecretaris van Ark: “Ik realiseer me dat we veel van ouders vragen om door te betalen ook al maken ze vaak geen gebruik van de kinderopvang. Het gaat er in de eerste plaats om dat kinderen straks weer terug kunnen gaan naar hun vertrouwde plekken. Daarnaast maken we hierdoor de noodopvang .

Voor uitgebreid info klik hier