Blog van Career & Kids
vrijdag 25 november 2016

Boek voor ouders van tieners

Tienerbrein is werk in uitvoering, zegt hersenwetenschapper Jelle Jolles in zijn boek Tienerbrein. Voor alle ouders met tieners, een met read, zoals: Als het eerste lesuur om 08.30 uur begint, zitten veel tieners hormonaal nog in de uitloop van hun slaap.

Dom of gewoon tiener?

Je zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme dingen? En waarom vindt je dochter haar smart phone en instant bevrediging belangrijker dan het plannen van tienerbrein is werk in uitvoeringhaar activiteiten? Waarom nemen tieners soms onverantwoorde risico’s? En hoe kan het dat ze zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong? Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, is essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.
Lees het boek, klik hier  of lees het artikel in het AD