Sophie gaat op haar handen zitten Sophie komt bij Annemie. Ze heeft zich op haar werk ziekgemeld. Vanwege hartkloppingen en nachtenlange staarsessies naar het plafond. Thuis is er behoorlijk wat aan de hand, want haar man is ernstig ziek. En dus zorgt zij voor hun jonge kinderen. Nu ze haar werk als manager van een […]


Het beeld dat werkende moeders zich schuldig voelen naar hun kinderen kunnen we eindelijk bijstellen. Uit onderzoek blijkt dat nog maar een kleine 13 procent zich schuldig voelt omdat ze aan het werk is. Uit de research dat werd gedaan onder 900 maam’s in opdracht van een Britse site voor moeders kwam naar voren dat werkende moeders meer tevreden […]