Blog van Career & Kids
dinsdag 16 juni 2020

De WIEG en beschuit met muisjes

Het heeft even geduurd, maar vaders/partners hebben per 1 juli 2020 aanvullende geboorteverlof naast de 5 dagen geboorteverlof. Concreet betekent dat partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Je krijgt dan een uitkering ter hoogte van 70% van je salaris.  In totaal hebben partners nu dus 6 weken verlof. Dit alles is geregeld in de wet WIEG, Wet Inwerkingtreding Extra Geboorteverlof. De verlofregelaar is een handige tool om exact te zien welke soorten verlof er mogelijk zijn voor jou.

Waarom is dit zo belangrijk voor ouders en kinderen?

Je zit meteen in het spitsuur van het leven. Dan is het goed om met elkaar extra tijd te krijgen om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij. Daardoor ontstaat er een betere start voor moeder, partner en kind. De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld. Je doet het dan echt samen. De moeder kan ook aan haar carrière blijven werken. En ook is het een goed begin van de band tussen de ouders en het kind

Minister Koolmees

Dit moeten we vieren

Dit bijzondere moment, 1 juli 2020, mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dit moeten we vieren. Deze wet is er o.a. gekomen door stevig lobby werk van o.a. de stichting werkende ouders, opgericht door Marjet Winsemius. Zij verdienen dan ook een dikke pluim en dat bedoel ik niet om te slijmen, zonder al dat lobby werk, was deze wet er nooit gekomen.
Maar met enkel een wet komen we er niet. Het is nu of nooit om met zijn allen te zorgen dat vanaf 1 juli 2020 alle vaders en moeders kunnen genieten van hun kinderen en hun werk! Op een manier die past bij een ieder.

Daarom bieden we alle ouders, vaders en moeders, graag de mogelijkheid om de gratis werk privé balans test in te vullen.

spel zwanger en werk

Daarnaast verloten we 5 spellen Zwanger en Werk. Het spel is een nieuwe creatieve tool om de dialoog over zwangerschap en werk tussen werknemer en werkgever op een andere manier te voeren. Een eerlijk, helder gesprek over zwangerschap geeft inzichten om naar een gezamenlijke oplossing toe te werken. Aan de hand van de thema’s en onderwerpen op de kaarten krijg je informatie, word je geprikkeld om na te denken over het onderwerp, in gesprek te gaan en je in te leven in een ander.

Maternity en paternity coaching

Sinds 2003 coachen we heel veel moeders en vaders onder het motto ‘Slowing down and gearing up’. Gelukkig zien we de laatste jaren ook steeds meer vaders die gebruik willen maken van deze vorm van coaching, die door veel werkgevers wordt aangeboden. Gezinsuitbreiding is immers een belangrijke en heuglijke gebeurtenis die echter ook de nodige impact kan hebben op je belastbaarheid. Wij bieden ondersteuning tijdens het bevallingsverlof bij het vinden van een evenwicht tussen oude en nieuwe rollen. De coaching is op individuele basis en kan thuis plaatsvinden, in alle rust. Het doel van de coaching is het creëren van een optimale balans tussen werk, gezinsleven en eigen persoonlijke ontwikkeling. Je leert hoe je een goede moeder of vader, werknemer, partner en vriend(in) kunt zijn zonder jezelf tekort te doen. Je krijgt beter zicht op wat je energie geeft en wat je energie kost, waardoor je het optimale kunt halen uit je werk- en privéleven. We verloten dan ook maar liefst 10 kortingsbonnen van 100,00 euro voor aanstaande vaders voor professionele paternity coaching.

werk en gezin combineren

Annemie Schuitemaker
directeur Career & kids