Blog van Career & Kids
vrijdag 6 december 2019

 ‘Geen bijstand meer zonder tegenprestatie’ luidde de kop op de voorpagina van De Volkskrant op 20 november jl. Staatssecretaris Van Ark komt met een voorstel voor nieuw beleid. ‘De gemeenten moeten iedereen een passend aanbod doen, van vrijwilligerswerk en het aanvaarden van schuldhulpverlening tot daadwerkelijk een reguliere baan verkrijgen…Als mensen niet willen meewerken, moet het aanbod opgelegd kunnen worden.’ 

Weg zelfvertrouwen

Van Ark geeft aan dat er veel mensen zijn die al jaren niet meedoen en geen vertrouwen meer hebben in zichzelf. Die bang zijn voor de onzekerheid en verandering die aan het werk gaan met zich kan meebrengen. Ze weten wat ze hebben en niet wat ze krijgen en dus blijven ze in dezelfde situatie. 

Hoe langer mensen thuis zitten, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt wordt

Dit is zo herkenbaar! Ik kom het bijvoorbeeld tegen bij de begeleiding van (alleenstaande) moeders met een uitkering. Hoe langer ze thuis zitten, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt wordt. Dit gaat vanzelf. Hun wereld wordt steeds kleiner, ze doen minder en zijn volledig gericht op de kinderen. Dit heeft gevolgen voor hun vitaliteit, belastbaarheid, het toekomstbeeld dat men heeft en niet te vergeten het zelfvertrouwen. Tel daarbij op, de enorm ingewikkelde regels en formulieren van de belastingdienst, de extra kosten die ze op zich af zien komen als gevolg van benodigde kinderopvang én een onduidelijk perspectief wat betreft mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat alles is voor menigeen meer dan reden genoeg om vooral de huidige situatie in stand te houden. En dat begrijp ik!

Er is geen “one size fits all”

Het is een complex geheel, vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld een mooie manier om werkritme op te doen en meer zelfvertrouwen te verkrijgen en tegelijkertijd lost dat de angst t.a.v. de financiën niet op. Een cursus is nuttig en tegelijkertijd zorgt dat niet voor extra vitaliteit en soms vergroot het zelfs het gebrek aan zelfvertrouwen. Kortom, in mijn ogen is het woord ‘passend’ essentieel in hetgeen staatssecretaris Van Ark voorstelt. En ‘passend’ vraagt vaak aandacht voor meerdere aspecten. 

Stappen zet met hulp

In onze workshops voor alleenstaande moeders schenken we aandacht aan veel onderwerpen. Van kinderopvangvormen en –financiën, zelfvertrouwen, belasting en belastbaarheid, omgaan met veranderingen, mogelijkheden op de arbeidsmarkt tot een actieplan voor de toekomst. De ervaring leert dat daadwerkelijke aandacht voor de deelnemer, erkenning van moeilijkheden, inspiratie en doelen m.b.t. de toekomst en een helder kader scheppen leidt tot verandering. Ze weten wat ze hebben, weten wat ze kunnen krijgen en dus zetten ze stappen!

 

Frieks Bruning

 

trainer/coach Career & Kids