Blog van Career & Kids
maandag 18 april 2016

We gaan beginnen

Op dinsdagochtend komen ze binnen druppelen. De workshop anderstaligen voor moeders gaat beginnen. Een divers gezelschap in overwegend traditionele kleding. Om tien voor negen komt een Afghaanse dame met haar man en zoontje. Ze willen alle drie naar binnen. Dat is niet de bedoeling, dat mag duidelijk zijn. De man spreekt ons aan dat zijn vrouw niet kan deelnemen aan de workshop omdat hij niet in staat is om voor zijn zoontje te zorgen. De dame in kwestie staat er een beetje bedremmeld naast. Wij leggen de man uit dat zijn vrouw is uitgenodigd voor de workshop en spreken de dame in kwestie direct aan. We heten haar welkom en ze gaat alleen naar binnen. De man en het zoontje gaan in de auto zitten wachten tot de workshop voorbij is. Even later roept de portier ons dat er een telefoontje is. Een Somalische man legt in gebrekkig Nederlands uit dat zijn vrouw ook niet kan komen omdat hij niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. We vertellen ook aan hem dat zijn vrouw moet komen en een half uur later komen ze binnen. We vertellen de man dat hij niet kan deelnemen aan de workshop en hij blijft gedurende de workshop wachten in de lobby van de gemeente.

Kennismaking en achtergrond

We gaan starten. We hebben onder andere Somalische dames, een dame uit Eritrea, een Afghaanse, een uit Sierra Leona en een Marokkaanse. We beginnen met een kennismakingsronde. De verhalen die we te horen krijgen zijn divers en schrijnend. De meesten zijn gevlucht vanwege geloof of oorlog. Om een voorbeeld te noemen. De dame uit Eritrea is een jaar in Nederland. Haar man is met veel geweld opgepakt en in de gevangenis gegooid en zij wist te ontvluchten met haar zoontje. In haar eentje is ze via Soedan gevlucht met haar zoontje van 5 maanden naar Nederland met alle risico’s en gevaren onderweg. De Afghaanse dame is door haar familie uitgehuwelijkt aan een oudere Afghaanse man die al in Nederland woonde. Ze is hoog opgeleid met een universitaire studie lerarenopleiding. Ze wil heel graag werken, maar haar man is lager opgeleid, zit in de ziektewet en het is onmogelijk dat zij een beter betaalde baan zou vinden dan hem.

Het eerste culturele onderwerp hebben we te pakken. In Nederland is het de normaalste zaak dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Dat is bij de meeste culturen die we in de workshop hebben ondenkbaar. Man en vrouw zijn niet gelijkwaardig. Voorzichtig worden de eerste grapjes hierover gemaakt door de dames. De sfeer ontspant wat meer en onmiddellijk merken we dat het Nederlands spreken een stuk beter gaat. De groep Somalische dames heeft geen opleiding en is de groep die relatief het langst in Nederland woont. In Somalië gaan meisjes niet naar school omdat zij verantwoordelijk zijn om water te halen.

We gaan in op de culturele verschillen die er zijn. We leggen wat meer uit over de Nederlandse cultuur en de verschillen die er zijn met andere culturen. De herkenning is groot.

We werken veel met beeldmateriaal, omdat de meesten, ondanks inburgering, geen Nederlands kunnen lezen en schrijven.

Kinderopvang regelen

Kinderopvang is een belangrijk thema in de workshop. Ook hier zijn de verschillen heel groot. Bij ongeveer de helft zit er veel weerstand tegen kinderopvang. We bespreken de verschillende vormen van kinderopvang en maken een calamiteiten plan wat te doen als je kind ziek is en jij moet werken. Uiteindelijk heeft iedere dame wel een vorm van kinderopvang die zij vinden passen bij hun situatie. Dit is niet altijd reguliere betaalde opvang, maar ook vaak via familie. Sommigen hebben zelfs al kinderopvang omdat ze vrijwilligerswerk doen.

Actieplan de toekomst

We gaan verder met hun toekomstbeeld. Omdat lezen en schrijven moeilijk is laten we ze een collage maken over hun eigen toekomst. De dames gaan vol overtuiging aan de slag. Ze hebben van iedereen kwaliteiten toebedeeld gekregen die ze meenemen in de collage. Allemaal hebben ze voor ogen dat werk een belangrijk onderdeel is van hun toekomst. Voor sommigen zal dit betekenen dat ze vrijwilligerswerk gaan doen om hun Nederlands te verbeteren. Voor anderen zal dit betekenen dat ze een baan vinden onder hun niveau. Door culturele verschillen of simpelweg door het feit dat hun buitenlandse diploma’s in Nederland niet geldig zijn. Maar allemaal willen ze aan de slag. We maken een plan met ze hoe ze dit kunnen doen en welke stappen ze hiervoor moeten zetten. Na drie dagdelen stappen de dames naar buiten met een concreet plan en met een groter netwerk. De telefoonnummers zijn onderling uitgewisseld.

Martine Uytdehaag, reintegratie- en participatie coach Career & Kids