shutterstock_214714870Work Life balance, werkprive balans, work life integration, we blijven struwelen met de term, dat wordt uitstekend beschreven in dit artikel met als belangrijkste conclusie waar Career & Kids zich helemaal in kan vinden: werkgevers en werknemers moeten het onderwerp samen vanuit een holistisch perspectief, bekijken!

Lees dit hele artikel

Interesse in een onderzoek in Nederland naar de term onder 21 manager: Work Life Balance en de rol van de lijnmanager, klik hier voor de samenvatting of mail voor het gehele onderzoek naar schuitemaker@careerandkids.nl