Het bedrag aan verstrekte kinderopvangtoeslag is vorig jaar met bijna 15% gedaald. Ouders kregen ten opzichte van 2011 gemiddeld 4 procentpunt minder vergoed van de kosten voor opvang. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandagochtend bekend. Door de Belastingdienst is over 2012 ruim €2,4 mrd aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd, een afname met ruim €400 mln ten opzichte van 2011.

Afname
Voor het eerst daalde per saldo het aantal aanvragers van kinderopvangtoeslag. In totaal ontvingen 534.000 ouders vorig jaar kinderopvangtoeslag, een afname met 12.000 ten opzichte van 2011.

‘De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben er mede toe geleid dat veel ouders vorig jaar stopten met het gebruik van formele kinderopvang. Daarnaast zal ook de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt hieraan hebben bijgedragen’, concludeert het CBS.

Opvanguren

Het aantal gedeclareerde opvanguren liep terug met 6% in de dagopvang en met 9% in de buitenschoolse opvang. De gemiddelde opvangkosten daalden daardoor vorig jaar met €550 naar €6600. Gemiddeld stond hier een bedrag van €4500 aan kinderopvangtoeslag tegenover.

Gemiddeld kregen ouders vorig jaar 68% van de kosten voor opvang vergoed. In 2011 lag dit op 72%. Sinds 2008, toen de vergoeding op 81% lag, is het aandeel dat vergoed wordt gestaag gedaald. lees het hele artikel