work life

Werk Privé balans is DE TREND voor 2013

Het lijkt wel een echte hype,werk privé balans in HOT. Google eens op deze woorden en je krijgt

Het lijkt wel een echte hype,werk privé balans in HOT. Google eens op deze woorden en je krijgt 706.000 resultaten. Onvoorstelbaar. Nog geen 10 jaar geleden verklaarde iedereen me voor gek als ik sprak over werk privé balans toen ik startte met Career & Kids. Dat was voor watjes of wellicht enkel en alleen voor werkende moeders. En dan kwam de stoom uit mijn oren….en de vaders dan vroeg ik gelijk. Langzaam kwamen de vaders in beeld en nu…het is HOT. Iedereen aan de werk privé balans, of work life balance, work life integration of mijn favoriet, work life separation. Op Nu.Nl van maandag 7 januari kunnen we het volgende lezen. Ton Heerts van FNV stelt: Werknemers en werkgevers moeten in het komende jaar duidelijker afspraken maken voor het werken buiten kantooruren”. Heerts vindt dat werknemers een compensatie in tijd of geld moeten krijgen als buiten de reguliere tijden van hen verwacht wordt dat ze nog iets voor werk doen. “Misschien klinkt dit als ouderwetse vakbondstaal, maar soms is dat ook nodig”, zo verdedigt Heerts zichzelf. Volgens de FNV moeten werknemers zelf duidelijker grenzen moeten stellen en de balans tussen werk en privé bewaken. “Maar werkgevers moeten ook weten waar die grens ligt”.


work life balanceOuderwets!

Ik ben het echter pertinent niet eens met Heerts, ik vind het een ouderwetse oplossing. Het zit niet in de uren tellen en in compensatie. (Hij geeft zelf overigens ook al aan dat het ouderwets is). Het gaat om bewustwording, over grenzen stellen, over Samen(werken) en Samen tot goede oplossingen komen; werkgevers, werknemers, ZZPers en hoe alle samenwerkingsvormen ook maar genoemd kunnen worden.

Managers aan de slag
Onlangs verzorgden we een workshop Workshop Work Life Balance voor een groep managers bij een groot bedrijf. De vitaliteit van medewerkers was hier een belangrijk thema, het verzuim steeg en de balans werk privé was een van de items die als belangrijk werd ervaren en meer aandacht behoefde, bleek uit een Health Check.Voor een groep van 50 managers mochten we een workshop faciliteren zodat ze het  thema werk privé balans zouden erkennen, herkennen en actie konden ondernemen. En actie kwam er volop. Op de vraag: ‘Wat is Work Life Balance & Bij wie speelt het een rol?, kwamen de managers, goed in actie en tot de conclusie dat het bij iedereen speelt: jongeren, ouderen, mensen in de spitsuurfase, echt iedereen. De managers gingen echt in gesprek met elkaar en de vraag die de een aan de ander stelde was briljant: “Welk voorbeeld geef je als je als eerste komt en laatste weggaat als manager?

Spijker op de kop
Dat is nu weer een mooi punt dat de FNV kan meenemen, het gaat niet om de uren te compenseren, het gaat om voorbeeldgedrag, laten we het daar eens over hebben. Over wat wie nu van wie verwacht en waarom? Worden we nu zoveel productiever als we constant achter onze Iphone aanrennen in het bos en bij Albert Heijn? Nee, integendeel. Het Nieuwe Werken is fantastisch, maar mag niet leiden tot Het Altijd Werken! Bas van de Haterd heeft onlangs een briljant boek geschreven over de toekomst van werk ” (r)evolutie van werk, sociaal kapitaal in organisaties”, een absolute aanrader.

Als laatste onderdeel van de workshop kwamen de Gouden Tips, ik geef een paar mooie voorbeelden, dan hoef je het wiel niet meer uit zelf te vinden:

De Gouden Tips Wat ga ik vanaf morgen doen?

  • meer bila’s met teamleden die ik maar zelden zie
  • signalen opvangen en benoemen
  • bewuster ingaan op stress prikkels en het gesprek daarover aangaan
  • structureel bespreken met medewerkers hoe het met hen en hun werk prive balans staat
  • smartphone vaker uit
  • verwachtingen concreter maken
  • op tijd naar huis
  • in gesprek en contact blijven
  • en vooral heel veel Monotasken en stoppen met Multitasken

driehoek werkgeverSamen!
Wekelijks geven we workshops aan medewerkers, maar ook aan managers over werk privé balans. En voor mij is het duidelijk, het gaat niet om compensatie van uren, het gaat om een hele andere manier van Samenwerken. De wereld verandert, werk verandert. Niet alleen in Nederland, maar kijk eens naar bijvoorbeeld India (tip op zondagavond bij de VPRO van Bihar tot Bangalore). Ik focus me nu op het hier en nu en dat is Werk Privé Balans in Nederland in 2013, DE trend, doe je mee? En begin door met elkaar in gesprek te gaan>

Annemie Schuitemaker

directeur Career & Kids en Career & Live

5 thoughts on “Werk Privé balans is DE TREND voor 2013

Plaats een reactie