Aan het begin van de afgelopen lente werd ik gebeld door een opdrachtgever over een kandidate met stress klachten voor coaching. Ten tijde van het intakegesprek was het energieniveau laag evenals de weerbaarheid. We zijn aan de slag gegaan met eerst een aantal zaken te ordenen; welke betekenis heeft deze periode voor je, welke rode draden ten aanzien van leven en werk kun je daar in vinden. Als ook (hoe lastig het ook is): welk aandeel heb je zelf in het ontstaan van deze situatie? Dit kon tijdens de gesprekken af en toe indringend overkomen op de kandidate. Ondanks dat hebben deze gesprekken een revitaliserend karakter gehad. Langzaam aan kreeg de kandidate het gevoel dat ze zelf weer het roer in eigen hand kon nemen, in plaats van dat ze niets anders kon doen dan zich weerloos overgeven aan deze (negatieve) stroom van energieloosheid en emotioneel onbehagen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pkFRwhJEOos&w=420&h=315]

Vervolg introspectie
Daarna hebben we gekeken naar waarden, kwaliteiten, energievreters- en gevers en belemmerende overtuigingen. We hebben de waardes die zij zelf heeft naast die van haar werkgever gelegd. Hieruit blijkt hoe subtiel zaken kunnen werken: de waarden kunnen hetzelfde zijn, de manier waarop er uiting aan wordt gegeven verschillend. En juist door deze verschillen zichtbaar te maken kon zij er betekenis aan geven; hoe zwaar wegen de verschillen voor mij en wat betekent dat dan weer. De verschillen brengen energielekken met zich mee die lastig om te buigen lijken naar neutraal of in het mooiste geval positief als er een samenwerking ontstaat juist door de verschillen. We werken ook aan het in eerste instantie inzichtelijk krijgen van interne belemmerende overtuigingen, in deze: ‘’je gaat door tot het klaar is’’. Hoe belemmerend werken ze en wat zijn de consequenties daarvan in relatie met anderen/werk als ook intern? Daarna komt de vraag: hoe kun je ze ombuigen. Het begeleidingstraject is een proces dat emotioneel veel van de kandidaat vraagt. Tegelijkertijd klimt haar energiepeil uit het dal, leeft ze per week in plaats van per dag en is haar emotioneel welbevinden verbeterd.Wat mij bijzonder raakt in de begeleiding is de voelbare innerlijke strijd en verwoede pogingen die ondernomen worden om de onmacht te boven te komen/blijven.

Verandering begeleiding
De stress klachten waren aanleiding om te herijken in dit stadium van leven & werken. De kandidaat die ik begeleid heeft ervoor gekozen een andere richting op te willen qua werk. Het accent van de gesprekken ligt op het vinden van een andere baan. Ik vind het mooi om te zien dat door professionele interventies als o.a. coaching, outplacement, loopbaanadvies het geloof versterkt bij kandidaten dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven (in alle levensfases)! En dat je Fear kunt omzetten in Fuel!

Jacinta Lieuwes
Regiodirecteur Career & Live Noord Holland

Plaats een reactie