Wie betaalt de rekening? Werkstress en privestress, stress op je werk en stress thuis. Het is onvoorstelbaar, maar zelfs in 2016 durven werkgevers (vertaal lijnmanagers) te zeggen tegen medewerkers dat stress gerelateerde interventies, waar privé zaken eventueel een rol in zouden kunnen spelen, betaald moet worden de werknemer zelf. Afgelopen week heb ik het zelfs […]


De werk-gerelateerde stress bij werknemers stijgt nog steeds. Ruim veertig procent van de werkende Nederlanders ervaart meer werkstress dan een jaar eerder. Het evenwicht tussen werk en privé is een van de oorzaken. Dat komt duidelijk naar voren uit het RED Rapport van Tempo-Team. De HR-dienstverlener hield dit jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek onder 2500 Duitse, Belgische en […]


Stress op of over het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. De werkgerelateerde psychische klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk […]