Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, ouders (tijdelijk) minder tevreden zijn over hun relatie. Ouders ervaren meer stress en het aantal conflicten neemt toegoed In de overgang van partnerschap naar ouderschap is het belangrijk om te investeren in hoe ouders in hun relatie samenwerken. Juist deze periode vraagt veel afstemming […]


Laten we liever, aardiger en milder zijn voor onszelf! Goed, beter best leidt tot slecht, slechter ……. De lat minder hoog leggen, dat schijnt toch heel lastig te zijn. Bizar om te merken hoe hoog wij de lat leggen. We moeten perfect zijn lijkt het wel, de ideale moeder (met gezonde maaltijden op tafel, perfecte […]


Oproep, doe mee en laat je stem horen, betere mogelijkheden combineren werk en gezin! Ondanks de bestaande EU-wetgeving, landen specifieke aanbevelingen, monitoring en sturing van het beleid, en financiële steun ter verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, varieert de situatie in de EU-landen nog sterk. […]