Waarom begrijpen we elkaar niet?
Soms vraag ik me af hoe het komt dat er steeds weer conflicten zijn tussen mensen. Het lijkt of we elkaar totaal niet begrijpen? De oorzaak blijkt vaak heel simpel terug te brengen naar 5 basis elementen die als puzzelstukken in elkaar moeten vallen.

Activiteiten stroomlijnen
Ik kwam hier achter toen wij als gezin (weer eens ) met de handen in het haar zaten, hoe we onze zoon Finn, met ADHD en een verstandelijke handicap, konden bereiken. En nog liever dat we hem kunnen faciliteren in het volbrengen van een activiteit, hoe simpel dan ook. De laatste 2 jaar is dat een steeds grotere uitdaging geworden en helaas met een toenemende frequentie van ruzie en frustratie. Nu is onze zoon recentelijk verhuisd naar een nieuwe woongroep waar hij het zeer naar zijn zin heeft. Tijdens een van de gesprekken met de leiding aldaar, hebben wij ons probleem en onze frustratie voorgelegd. Wat blijkt, er is een eenvoudige oplossing! Dat wil zeggen, er is een methode om activiteiten consequent te stroomlijnen. Hiermee zorg je voor overzicht en creëer je draagvlak bij alle gezinsleden om ergens aan te beginnen en dit ook echt af te ronden en hierover afspraken te maken(dat laatste is de sleutel om de meeste problemen te voorkomen).

De puzzelstukken bestaan uit de volgende elementen:

  • Wat, is de activiteit?;
  • Met wie, met wie ga ik de activiteit uitvoeren?;
  • Waar, gaat de activiteit plaatsvinden?;
  • Wanneer begint en eindigt de activiteit heldere tijdsaanduiding geven van begin en eind van de activiteit;
  • Hoe, op welke manier gaan we de activiteit uitvoeren?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Y7kXuCSlEGo&w=560&h=315]

Wil je een dag prettig met elkaar doorbrengen, of onze zoon ergens toe zetten, dan zijn er een paar basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het is eigenlijk heel simpel, Finn heeft vooraf overzicht nodig wat het einddoel is en wat de stappen zijn die daarvoor gezet moeten worden. En dan niet een planning van…”We gaan straks wel even ergens voetballen als we klaar zijn met dit spelletje”…. Dit is voor Finn een direct signaal om te gaan “klieren”. Voor Finn moeten we de activiteiten gaan plannen waarbij een aantal zaken als een puzzel in elkaar moet steken. Mist er een stukje dan is voor Finn de puzzel niet compleet en wordt hij opstandig.Eerst de hoekjes, dan de randjes, de heldere plaatjes en dan nog 100 tot 1000 stukjes gras en wolken….

Als regio directeur van Career & Live, kom ik in het bedrijfsleven regelmatig vraagstukken tegen die in essentie lijken op hetgeen ik thuis in het “klein” ervaar. Hoe zorgen we voor samenhang, overzicht en verbondenheid in ons bedrijf aangaande het thema duurzaam werken en werk – privé issues. Laatst sprak ik een van mijn klanten en die gaf aan; We willen dat het strategisch beleid van onze organisatie, aangaande duurzaam werken, borgen in de organisatie. Hiervoor hebben we diverse activiteiten in het kader van duurzaam werken opgetuigd, maar het lijkt of deze activiteiten niet verbonden zijn met het beleid. Het is geen geheel, we zijn aan het puzzelen met losse stukjes maar hebben nog veel gaten in de puzzel. Het makkelijke deel, de hoeken en de randen liggen goed, passen in elkaar, de duidelijke plaatjes zijn ook af, maar hoe zorgen we dat die overige 100 tot 1000 stukjes, gras en lucht ook op de goede plaats komen?
Hoe krijgen we het voor elkaar dat duurzaam werken door de gehele organisatie voelbaar en zichtbaar is? We willen dat iedereen het belang van duurzaam werken inziet en dit ook voelt en er naar handelt. Wie heeft het complete plaatje voor ons van de uiteindelijke puzzel en hoe komen we daartoe? We hebben draagvlak en verbinding nodig!

Dit lijkt op elkaar
Waar heb ik dat eerder gehoord en gezien? Natuurlijk, in mijn thuissituatie. Er is een duidelijke analogie tussen bovenstaand organisatorisch vraagstuk en hetgeen onze zoon nodig heeft om overzicht te krijgen, het draagvlak te creëren in ons hele gezin en hiertussen de verbinding te voelen. Soms simpel, soms complex. Hoe groter de hoeveelheid en verscheidenheid aan puzzelstukjes, hoe meer tijd en inzicht er nodig is om alles goed op zijn plaats te krijgen.

Puzzelen voor organisaties
Career & Live benadert problemen bij organisaties gebaseerd op werk – privé issues als een verandervraagstuk (“mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden”) gebaseerd op het “vier ballen model“:

• Waarom veranderen?
• Wat veranderen?
• Hoe veranderen?
• Welke rol speelt de organisatie in deze verandering?

De Werk Prive Cultuurmeter
Na een kennismakingsgesprek wordt door middel van 1 of meerdere gestructureerde gesprekken de “Waarom” vraag beantwoord, veelal aangevuld met de Werk Privé Cultuurmeter. Deze korte online vragenlijst geeft u inzicht over de mening van uw medewerkers over onderwerpen als: ervaren flexibiliteit in werktijden, thuiswerken, houding van leidinggevenden over werkende ouders, zorgverlof ed. Het gaat hierbij niet over de werkelijke situatie, maar de perceptie van uw medewerkers. Vervolgens volgt een organisatie advies waarin de “Hoe” en “Wat” met betrekking tot het verandervraagstuk wordt uitgewerkt. Alle mogelijke interventies en het veranderproces in tijd, investering en rendement voor de organisatie worden hierin meegenomen.

Puzzelen voor organisaties onder begeleiding
Wij weten uit ervaring dat zolang er nog puzzelstukjes zoek zijn, niet helder zijn, of geforceerd er tussen gepropt worden dat de verbinding en het geheel niet tot stand komt. Mocht u tijdens het lezen van dit blog denken, ik herken dit. We hebben de hoekjes en de randjes als geplaatst,  maar weten het midden niet te vullen, dan komen wij graag samen met u puzzelen!

Inge Spek
o.a. regio directeur van Career & Live en moeder van Finn

PS TIP; net verschenen een zeer inspirerend boek over ander personeelsbeleid
en vasthouden aan oude patronen:
Hardnekkige misverstanden over werken” door Naomi Ellemers en Dick de Guder

(Inspiratie) Bronnen voor dit blog:

Geef me de 5“,  Colette de Bruin
“Puzzelstukjes”  Jan Wichers Schreurs
“Essenties van Verandermanagement”
Marco de Witte, Jan Jonker en Maurits Jan Vink

One thought on “Puzzelen naar een organisatie in balans, hoe werkt het wel?

Plaats een reactie