werkende moeders en schuldgevoel

Arbeidsparticipatie Jonge Moeders, de Wetswijziging WWB en intrekking WIJ

In mijn blog in september schreef ik over de naderende bezuinigingen in gemeenteland. Deze bezuinigingen zijn nu aangenomen

In mijn blog in september schreef ik over de naderende bezuinigingen in gemeenteland. Deze bezuinigingen zijn nu aangenomen door de Tweede en Eerste kamer en treden per 1 januari 2012 in werking.

Wat betekent dit nu voor cliënten?
De WIJ (Wet Investeren in Jongeren) verdwijnt al weer per 1 januari 2012. Daarnaast veranderd er veel bij de WWB (Wet Werk en Bijstand). Uiteindelijk is dit een opstap naar de nieuwe wet WWNV (Wet Werken Naar Vermogen) die in 2013 in werking treedt.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Tll0Kz_tUdw]

Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2012:(Wetsvoorstel wijziging WWB en intrekking WIJ; mr.Josan van hoofen en mr. Hans Nacinovic)
1. de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) verdwijnt;
2. jongeren die zich melden voor een bijstand moeten eerst zelf vier weken naar een baan zoeken en kijken of ze regulier onderwijs kunnen volgen, pas na die vier weken kunnen ze een aanvraag indienen;
3. het zelfstandig recht op bijstand voor inwonenden verdwijnt, er komt een toets op het huishoudinkomen (en vermogen) en gezinsleden moeten samen bijstand aanvragen;
4. tegenover het recht op bijstand komt een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen die de gemeente kan opleggen;
5. de tijd dat iemand met behoud van bijstand in het buitenland mag verblijven is ingekort;
6. de vrijstelling voor alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar van de verplichting werk te zoeken verdwijnt;
7. de gedeeltelijke vrijlating van inkomsten bij werken in deeltijd wordt verruimd voor alleenstaande ouders met kinderen tot twaalf jaar;
8. er komt een inkomensgrens voor gemeentelijk minimabeleid van 110 procent van de bijstandsnorm;
9. gemeenteraden moeten de categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen vast leggen in een verordening.

Al met al zijn dit flinke wijzigingen. Gemeenten zullen per cliënt moeten vaststellen wat de financiële gevolgen zijn. Deze extra werkzaamheden komen bovenop het reguliere werk. Het zal dus maanden duren voordat alles verwerkt is.

Onzekerheid
Ik maak me zorgen over de onzekerheid bij cliënten. Ik begeleid bijvoorbeeld een alleenstaande ouder. Ze heeft een zoontje van 2 jaar en werkt als keukenhulp bij een cateraar. Ze heeft een contract voor 6 uur in de week. Daarnaast werkt ze als oproepbasis. Gemiddeld werkt ze 20 uur in de week. Nu heeft ze nog recht op de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende combinatiekorting. Deze kortingen gaan vervallen en worden vervangen door verruiming van de gedeeltelijke vrijlating van inkomsten. Wat gaat dat nu betekenen? We hebben er samen hard aan gewerkt om haar leven weer structuur te geven. De komende maanden verwacht ik dermate veel onzekerheid dat terugval in oude patronen reëel lijkt. En dit is nog maar één voorbeeld. Bij elke wijziging kan ik wel een case noemen. Ook voor de medewerkers bij de gemeente breken drukke tijden aan. Bovenop de toch al overvolle agenda’s moeten alle dossiers van cliënten opnieuw bekeken worden.

Onderzoek CPB: Hoe prikkelbaar is Nederland?
Terwijl ik dit blog schrijf komt er een interessant onderzoek binnen van CPB met als titel “Hoe prikkelbaar is Nederland”. Hierin staat o.a. “Vooral jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan meer werken door financiële prikkels van de overheid. Financiële prikkels, zoals fiscale kortingen, beïnvloeden vooral de keuze om wel of niet te werken, maar veel minder het aantal uren dat per week gewerkt wordt……. Enerzijds betekent dit dat vooral fiscale kortingen voor werkende jonge moeders en voor laagopgeleide alleenstaanden leiden tot een hogere deelname aan het arbeidsproces. Anderzijds betekent dit dat uitkeringen voor deze groepen, zoals de bijstand en de overdraagbare heffingskorting, een belangrijke rem op de arbeidsparticipatie zijn.”

Al met al een zeer roerige start van 2012 in gemeenteland. Ik wens iedereen, namens al mijn collega’s van Career & Kids,  alvast een mooi 2012.

Esther Buitenhuis, regiodirecteur Career & Kids Oost Nederland

One thought on “Arbeidsparticipatie Jonge Moeders, de Wetswijziging WWB en intrekking WIJ

Plaats een reactie