Blog van Career & Kids
dinsdag 13 september 2016

De vrouw versus de man in huis

De huishoudelijke taken worden in recente tijden weliswaar meer evenredig door de beide partners gedeeld, maar toch rust overal nog altijd de grootste last voor het gezin op de schouders van de vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford de voorbije halve eeuw in negentien landen. Gemiddeld moet de vrouw tegenover de man met twee uur extra huishoudelijk werk rekening houden.

Waarom?

De kloof wordt weliswaar kleiner, maar nog steeds doen vrouwen in alle Europese landen meer in het huishouden. Vrouwen zijn perfectionistischer, of is het gewoon het feit dat ze de “macht” niet uit handen willen geven? In Express BE is het volgende hierover te lezen:

Er is geen absolute plafond voor een balans in de taakverdeling binnen het gezin. Wel geeft het onderzoek aan dat het gezinsvriendelijke beleid in de Scandivische landen, zoals openbaar beschikbare kinderzorg, ervoor gezorgd heeft dat vrouwen beter worden ondersteund.”

“De genderkloof in de verdeling van het huishoudelijk werk is sterk gelinkt aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt,” zegt Evrim Altintas. “De partner die de meeste tijd investeert in het gezin, wordt op de arbeidsmarkt geconfronteerd met beperkte opportuniteiten, wat een negatieve impact heeft op toekomstige professionele mogelijkheden.”

Om het evenwicht verder te verbeteren moet het beleid volgens de onderzoekers een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer nastreven en ondersteuning voorzien voor ouders, die gemakkelijker ouderschapsverlof moeten kunnen nemen en een vlotte toegang tot diensten voor kinderzorg moeten kunnen genieten. (mah)

Tijd voor actie, tips en een gratis tool!

Hierbij een heleboel tips en voor wie interesse heeft in een handige tool, een taakverdelingslijst, mail naar info@careerandkids.nl en je ontvangt deze tool gratis

tips werkprive balans