Angelien van de Bovenkamp

Angelien werkt in de regio Gelderland (omgeving Arnhem, Gelderse Vallei en Apeldoorn). Ze is coach met ruime ervaring in de sociale sector. Ze is moeder van twee schoolgaande en studerende kinderen en ervaringsdeskundige op het gebied van de werk privé balans en het veranderen van koers. Ze weet dat iedere levensfase weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Motto: You are the composer of your life. To hear the music, reduce the noise.

Na haar studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening heeft Angelien diverse functies bekleed gericht op coaching van kinderen, jongeren en ouder(s). Zij heeft ervaring met opvoedingsondersteuning, adoptie en echtscheidingsbemiddeling.

Daarnaast heeft zij gewerkt als leidinggevende binnen Zorg en Welzijn, was verantwoordelijk voor de werving en selectie en het coachen en begeleiden van medewerkers. Binnen Zorg en Welzijn heeft zij verschillende projecten opgezet voor opvoedingsondersteuning, begeleiding van omgangsregeling tussen ouder en kind, ondersteuning bij de thuisadministratie en eenzaamheid.

Zij heeft het roer omgegooid omdat zij zich meer wilde gaan richten op persoonlijke groei, ontwikkeling en balans werk privé. Zij is aan de slag gegaan als coach en adviseur voor mensen met een chronische aandoening. Hier heeft zij zich verder kunnen verdiepen in de thema’s werk, fysiek en psychisch welbevinden, stress en verlies.
Het coachen van mensen is de rode draad in haar loopbaan. Zij heeft in 2017 de Leergang Coaching voor Professionals afgerond en in 2021 de basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij ACT Guide. Angelien is een coach met een open scherpe blik en luisterend oor. Ze sluit aan bij jouw talenten, denkt in kansen en mogelijkheden en hoe jij kunt groeien en tot bloei kunt komen.

Angelien is als coach geregistreerd bij NOBCO en woont en werkt in de regio Gelderland.

Talenten van Angelien

Angelien is een warme en enthousiaste coach met een scherpe analytische blik. Jouw kwaliteiten en kracht zijn het vertrekpunt en hoe je die kunt inzetten en versterken. Met jou gaat zij aan de slag om tot de kern te komen zodat jij jouw koers kunt bepalen en jouw talenten met vertrouwen en plezier kunt inzetten en verder ontwikkelen.

Locatie

Angelien werkt vanuit de regio Gelderland (omgeving Arnhem, Gelderse Vallei en Apeldoorn).

Maak ook kennis met
Lia van den Bosch

Als trainer en coach begeleidt zij individuen en groepen.

Ed Mulders

Mensen begeleiden en ondersteunen zit Ed in het bloed en na het afronden van zijn coachopleiding heeft hij de stap naar fulltime coachen gezet.