Blog van Career & Kids
dinsdag 9 februari 2016

Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, ouders (tijdelijk) minder tevreden zijn over hun relatie. Ouders ervaren meer stress en het aantal conflicten neemt toegoed

In de overgang van partnerschap naar ouderschap is het belangrijk om te investeren in hoe ouders in hun relatie samenwerken. Juist deze periode vraagt veel afstemming tussen ouders. Ze hebben veel vragen, en geven achteraf vaak aan dat ze beter geïnformeerd hadden willen zijn over de effecten van het krijgen van een kindje fotocoachingwerkprive (800x533)op hun relatie. Ook professionals geven aan dat het belangrijk is hier aandacht aan te besteden omdat dit de eigen kracht van gezinnen versterkt en echtscheidingen kan voorkómen.

Ouderteam.nu, een bewezen effectief programma voor de partner relatie en het welzijn van het kind plus opvoedvaardigheden

OuderTeam.nu is een nieuw programma dat zich richt op het versterken van de samenwerkingsrelatie tussen ouders. OuderTeam.nu is de Nederlandse variant van het Amerikaanse programma ‘Family Foundations’. o.l.v. het Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden. Het programma laat zien dat dit programma sterke effecten heeft op korte en lange termijn, op de partnerrelatie, opvoedvaardigheden van de ouders, welzijn van de ouders en de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Het programma bestaat uit een aantal groepssessies, voor en na de geboorte. De sessies zijn een combinatie van communicatieoefeningen, video-opnames, groepsdiscussies en informatieve presentaties.

Voor de geboorte

De sessies tijdens de zwangerschap richten zich op de introductie van verschillende thema’s en relatievaardigheden. Hoe kunnen ouders samenwerken, op zo’n manier dat het de ontwikkeling van hun kind, hun eigen welzijn en het gezamenlijk welzijn ten goede komt?

Na de geboorte

De sessies na de geboorte zijn gericht op de nieuwe situatie, en hoe ouders elkaar kunnen ondersteunen in nieuwe ouderrol. Daarnaast worden ook onderwerpen behandeld zoals veiligheid voor het kind, en hechting.

Om het programma OuderTeam.nu aan ouders te kunnen geven bieden we je kosteloos een training aan. Hiervoor vragen we je (toekomstige) ouders te werven voor het lopende onderzoek.

Maak gebruik van deze geweldige kans voor jezelf, je relatie en je kindje

Ouderteam.nu wil in  april/mei 2016 een pilot uitvoeren onder aanstaande ouders (april) en ouders die recent een kindje hebben gekregen (mei). Het liefst in de omgeving Leiden, omdat we de ouders vragen langs te komen op de hogeschool te Leiden. We vragen van de ouders om 4 keer 2 uur langs te komen. Ouders krijgen dan van ons het programma aangeboden. We vragen de ouders vooraf en naderhand om een vragenlijst in te vullen. Verder zullen we de ouders ook vragen naar hun ervaringen tijdens de sessies. Dus ze mogen echt meedenken.
Mocht je ouders kennen dan kunnen ze contact met mij opnemen.

Interesse of ken je (aanstaande) ouders die interesse hebben?

Interesse in dit prachtige programma, gratis en de kans om echt mee te denken en jezelf, je kindje en je relatie een perfecte start te geven in deze belangrijke fase in je leven?

zwangerenwerkMeld je dan nu aan via schuitemaker@careerandkids.nl. Je ontvangt dan ook alvast van ons, Career & Kids, het prachtige spel Zwanger en Werk van ons. Je kunt ook eventueel rechtstreeks contact opnemen met Jojanneke van Dijken te bereiken via (0)655429086 of dijken.van.j@hsleiden.nl

Klik hier voor de uitgebreide flyer.

Deel dit bericht s.v.p. met zoveel mogelijk (aanstaande) ouders

Annemie Schuitemaker, directeur van Career & Kids en bijzonder enthousiast over dit nieuwe initiatief Ouderteam.nu, omdat ik geloof dat het prille begin van de ouderschap de basis legt voor een goed begin van je nieuwe leven, je kindje en je relatie.