E-fact by European Agency for safety and Health Over the last decades both, men and women, have experienced an increase in demands from free time, working life and household demands. Work-life balance has become an often used term with regard to these changes. Finding the right balance concerning time, satisfaction and psychological involvement constitutes a […]


Work Life balance, werkprive balans, work life integration, we blijven struwelen met de term, dat wordt uitstekend beschreven in dit artikel met als belangrijkste conclusie waar Career & Kids zich helemaal in kan vinden: werkgevers en werknemers moeten het onderwerp samen vanuit een holistisch perspectief, bekijken! Lees dit hele artikel Interesse in een onderzoek in […]