Als het aan de Tweede Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) ligt, kunnen werknemers komend jaar al gebruikmaken van de mogelijkheid om hun werkweek flexibeler te maken.Werkknemers kunnen nu alleen een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. In de nieuwe opzet kan de werkgever een verzoek voor aan schooltijden aangepaste werktijden of een dag thuiswerken niet zomaar weigeren.
Van Hijum en Voortman dienen hun wetsvoorstel, waardoor mensen werken en zorg makkelijker kunnen combineren, donderdag in, zodat de Kamer er snel na het zomerreces over kan praten. De wet kan dan volgend jaar van kracht worden. Volgens beide partijen geven veel werknemers aan dat zij wel flexibel willen werken, maar zij denken dat dit binnen het bedrijf niet kan of dat de werkgever daar niet voor voelt. CDA en GroenLinks willen met hun voorstel stimuleren dat er in meer cao’s afspraken worden gemaakt over flexibel werken.

,,Het combineren van werk en zorg moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Jonge ouders komen steeds vaker in de knel. Onder alleenstaande ouders loopt de arbeidsparticipatie het snelst terug. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen voor eengoede balans tussen werk en privé, lees het hele artikel