beste werkgevers voor werkende ouders

De beste Werkende Ouders voor Werkgevers of de beste Werkgevers voor Werkende Ouders

Vorige week ontvingen we de prijs voor beste Werkgever voor Werkende Ouders – Loflist 2012, samen met een

Vorige week ontvingen we de prijs voor beste Werkgever voor Werkende Ouders – Loflist 2012, samen met een aantal andere organisaties. We kregen letterlijk een Loftrompet. En een pluim ontvangen, dat vindt iedereen leuk, ook wij. Dus de Loftrompet staat stoer op mijn bureau. Echter….wat zegt iets dergelijks nu over ons, over werkende ouders, over werkgevers?

Wanneer ben je een goede werkgever voor Werkende Ouders? (Je kunt er een korte online test voor doen, bij het kennisplaform Maatwerken).
Als je Het Nieuwe Werken invoert?  Immers een betere werk privé balans wordt veel genoemd, o.a. door Baane, Houtkamp en Knotter “Het Nieuwe Werken ontrafeld”, omdat mensen hun eigen tijden kunnen indelen. Maar wat blijkt…niets is minder waar. Onderzoek van  geeft aan dat de balans net verslechtert: Hill, Ferris en Martinson. Walrave & de Bie stellen dat Het Nieuwe Werken de werk privé balans net vergroot.

Privé leven en je werk
Onlangs las ik een bijzonder onderzoek van Tessa Jans “Het Nieuwe Werken; uitkomst of ondergang voor je privé leven” naar de relatie tussen Het Nieuwe Werken en Werk Privé Interferentie (WPI) d.w.z. “een proces waarbij aspecten van de werk- en thuissituatie elkaar wederzijds op een dusdanige manier beïnvloeden dat emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene domein, van invloed zijn op emoties, cognities en/of gedragingen in het andere domein” en de invloed van perfectionisme, prestatie motivatie en timemanagement. Een resultaatgerichte aansturing en vertrouwensrelatie blijkt samen te gaan met een lagere Werk Privé Interferentie. Tevens blijkt dat werknemers met een hoge mate van perfectionisme of prestatie motivatie meer WPI ervaren. En dit kan weer leiden tot hoger verzuim, verloop, burnout ,verminderde productiviteit en lagere betrokkenheid. Ook blijkt dat de combinatie van meer uren thuis werken met effectief timemanagement samenhangt met een lagere vermoeidheid na een werkdag. Vanuit mijn eigen ervaring als trainer/coach en directeur van Career & Kids, voeg ik nog iets toe, namelijk te veel Multitasken  (bv smartphone nooit uit-altijd bereikbaar willen zijn, mailen & bellen & rijden etc.) ver en dat zorgt weer voor een enorm productiviteitsverlies tot zelfs 50% (630 miljard dollar op jaarbasis in de VS), zorgt dat je IQ zelfs daalt en dat je letterlijk niets doet.

Nigel Marsh vertelt op een inspirerende manier hoe je zelf kunt zorgen voor een goede werk privé balans.

De bekende kip en het ei
Het blijft dus de vraag: wat moet er eerst zijn de beste werkgever voor werkende ouder of de beste werkende ouder voor een werkgever? Ik denk dat hier enkel en alleen een winnaar is bij de en/en situatie. Of/of werkt niet. Bijna dagelijks worden we gebeld met vragen van werknemers en werkgevers. Vorige week belde een werkende moeder met een zoontje van 4; “Mijn werkgever wil dat ik perse om 08.00 uur begin, echter dat lukt niet met de schooltijden van mijn kind. Mag mijn werkgever dat weigeren? Ik kan echt niet eerder dan 09.00 uur beginnen in verband met de schooltijden van mijn zoon. Eigenlijk ben je dan al te laat als werkgever en als werknemer. Het conflict begint al te sluimeren. Dus, lig de sleutel bij Het Nieuwe Werken? TNO omschrijft het Nieuwe Werken als; “Het gaat niet alleen om Tijds- en plaatsonafhankelijk werken, het vraagt ook om een verandering in gedragscultuur en een stijl van leidinggeven die zich richt op resultaatafspraken”. Passen we dit toe op de werkende ouder waar ik net over sprak, dan is  het probleem gelijk opgelost. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Cultuurveranderingen zijn de lastigste verandertrajecten die er zijn:  mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. En dan nog maar te zwijgen over leidinggeven en sturen op resultaatafspraken. In deze casus is de vraag die de leidinggevende zich kan stellen:  Moet iedereen echt om 08 uur beginnen, kun je de werktijden spreiden, kun je een wisselrooster opstellen? De werknemer had namelijk al getracht in overleg met collega’s e.e.a. op te lossen. En dat lukte. Echter de leidinggevende wilde dat liever niet, men wilde geen precedenten scheppen. Anders…dan zou “iedereen” dit willen. Dan vraag ik me af…als het werkt, dan is dat toch geen probleem?

Regeren is vooruitzien
Hoe kun je dit soort conflicten tussen beide partijen (werkgever en werknemer) voorkomen. Anticiperen op (voorspelbare gebeurtenissen), zoals kinderen die 4 jaar worden en naar school gaan. Elke jaar samen bespreken hoe het met de P van privé zit, wat zijn wensen, wat staat er te gebeuren, hoe kunnen we samen een oplossing zoeken:
een jaarlijkse extra P aan de POP, de P van privé. En daarbij de werknemers ondersteunen met coaching en training op het gebied werk privé balans, (80% van de werknemers geeft aan baat te hebben bij preventieve externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te realiseren tussen werk en privé), maar ook de leidinggevenden trainen hoe ze met werk privé issues om kunnen gaan. Dat samen levert een forse besparing op; minder verzuim & verloop, minder burnout , hogere productiviteit & betrokkenheid. Dat is in deze crisis makkelijk terugverdiend!

NB. ik lees een paar uur na het publiceren van dit blog een interessant blog over “manager heeft moeite met vertrouwen” waarin o.a. staat dat de dominante aanwezigheidscultuur vooral nadelig is voor werkende ouders

Annemie Schuitemaker directeur Career &Kids: beste werkgever voor Werkende Ouders 2012 & zelf een werkende ouder van 3 pubers

PS Overigens is het binnenkort weer de “Week van Het Nieuwe Werken” van 12 tot 16 november.

Plaats een reactie