wet werk en inkomen

Is het dan alleen kommer en kwel rondom de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en de Huishoudinkomenstoets?

Vanuit Career & Kids begeleiden wij o.a. mensen met een uitkering van de gemeente: voornamelijk mensen die alleenstaand

Vanuit Career & Kids begeleiden wij o.a. mensen met een uitkering van de gemeente: voornamelijk mensen die alleenstaand ouder zijn en gebruik maken van de WWB (Wet werk en bijstand). We doen dit middels workshops en individuele trajecten. Al naar gelang de afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheden, beperkingen en de motivatie van de klant wordt een trajectplan opgesteld waarin een te realiseren doelstelling(en) wordt opgenomen met daaraan verbonden een maximale tijdsduur.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zgPWJJDTkYY&w=420&h=315]

Gewenste uitgangssituatie WWNV

Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Deze wet vervangt straks de Wet werk en bijstand (WWB), de WIJ (Wet investeren in Jongeren) en heeft gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Wajong. De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2013.  Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Een belangrijk uitgangspunt van de WWNV is werk boven uitkering. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om werk te vinden en te behouden. Degenen die niet zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen betreden, kunnen een beroep doen op ondersteuning van de gemeente. De gemeente beslist over de noodzaak, vorm en inhoud hiervan. Op zich klinkt dit redelijk; als tegenprestatie voor het vangnet waarvan je gebruik maakt is de uitkeringsgerechtigde gericht en aktief bezig zijn een baan te bemachtigen naar vermogen.

Plichten en sancties
Mensen zijn zelf verantwoordelijk om in hun eigen bestaan te voorzien. Dit betekent dat wie aanspraak maakt op een uitkering er alles aan moet doen om weer aan het werk te komen. Alle inspanningen van betrokkene en gemeente moeten gericht zijn op arbeidsinschakeling. Tegenover de verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde staat de verantwoordelijkheid van gemeenten om voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling te bieden. (zie memorie van toelichting van 27 januari 2012)

Algemene geluiden over de nieuwe wet
Als je kijkt via verschillende media naar de algemene geluiden over de nieuwe wet dan kom je koppen tegen als: ‘protest WWNV’,  ‘landelijke manifestatie medewerkers sociale werkvoorziening’, ‘’vrijwel alle Nederlandse gemeenten, 99 procent, verwachten problemen bij de invoering van de Wet werken naar vermogen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de Lokale Monitor, Werk, Inkomen en Zorg 2012 van de FNV’.

Koppeling met de huishoudinkomenstoets
Sinds afgelopen januari 2012 is de huishoudinkomenstoets van kracht: Ouders of kinderen, die als 1 familie inwonen in het zelfde huis wonen, word als groep, verantwoordelijk gehouden voor inwonende de uitkering gerechtigde(n). Financieel gezien, mag deze groep mensen, samen geen hoger inkomen hebben dan 1 minimum loon en samen niet meer dan 11.000 euro aan geld of goederen bezitten.

In combinatie met de WWNV kan dit vervelende consequenties hebben voor een aantal doelgroepen die extra begeleiding nodig hebben. Deze sluit ik uit in onderstaand voorbeeld.

Is het dan alleen kommer en kwel rondom de nieuwe wet en de huishoudinkomenstoets?
Vorige week was ik bij een gemeente waarvoor ik regelmatig begeleiding geef richting de arbeidsmarkt. Ik sprak met een consulente over de stand van zaken rondom een klant die ik in het verleden heb begeleid; een alleenstaande moeder met 3 kinderen, waarvan 1 een uitkering ontvangt. Volgens de nieuwe regel is dit gezin als geheel gerechtigd om 1 uitkering te ontvangen ter hoogte van een minimumloon. De moeder in kwestie was een aantal jaar bezig in het proces richting de arbeidsmarkt en is nu in het stadium om voor 32 uur een baan te bemachtigen. Het effect van de huishoudinkomenstoetsis deze situatie is een extra stimulans om door te gaan en daadwerkelijk die baan te bemachtigen!

Ja, het is vaak kommer en kwel, maar gelukkig altijd!
In algemene zin ben ik het oneens met de gevolgen van de invoering van de huishoudinkomenstoets en plaats ik kanttekening bij de Wet werken naar Vermogen. Het kan betekenen dat kinderen verantwoordelijk worden voor hun ouders qua inkomen terwijl er binnen dat gezin weinig mogelijkheid is in het vermogen om aan het werk te gaan. Daarnaast merk ik dat intensieve begeleiding nodig kan zijn om iemand ‘uit de uitkering te krijgen’ via een betaalde (en regelmatig ongeschoolde) baan. Er zijn ook uitzonderingen op mijn voorzichtigheid omtrent deze onderwerpen:

Jacinta Lieuwes

Coach Career & Kids Noord Holland

Plaats een reactie