het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken, de HR-trends 2012 en de crisis!

Het “sprookje” HNW Nog niet eens zo heel erg lang geleden, ontstond er een idee om anders te

Het “sprookje” HNW
Nog niet eens zo heel erg lang geleden, ontstond er een idee om anders te gaan werken. ‘Het Nieuwe Werken (HNW)’; goed voor o.a. de productiviteit, het fileprobleem, huisvestingskosten en het voldeed aan de behoefte van medewerkers om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer te werken. HNW zou een positieve invloed hebben op de werk-prive balans. Deskundigen bepleitten dat ‘de mens’ centraal gesteld moest worden. De ‘bricks en bytes’ zijn noodzakelijk maar dragen slechts facilitair bij. Wederzijds vertrouwen was het sleutelwoord. Er werd veel over gepubliceerd en er werden evenementen georganiseerd om het ‘volk’ te enthousiasmeren. Hoewel veel organisaties ermee aan de slag zijn gegaan, was in 2011 nog lang niet iedereen zo ver. Maar HNW-aanhangers wisten het zeker; dit was het werken van de toekomst. ‘De Nieuwe Organisatie’ ontstond en daarmee ook een nieuwe visie op leiderschap. Rob Vinke, hoogleraar Personeelswetenschappen, voorspelde zelfs leiderloze organisaties .

Het einde van een sprookje?
Het waren geen gemakkelijke economische jaren, toch gloorde er hoop op betere tijden. Maar toen ………… volgden in het najaar van 2011 steeds meer negatieve berichten in de media. Griekenland kwam zijn betalingsverplichtingen niet na en ook Italië lag onder vuur. Een nieuwe (euro)crisis was geboren…..

HR-trends 2012
Hoe gaat het verder? Het einde van het jaar staat in de media traditiegetrouw in het teken van voorspellingen. Ik zoom in op het een van de trends uit het artikel ‘Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers’ van Edwin Lambregts. Daarin worden de HR-trends 2012 volgens personeelslog.nl genoemd;

  • De arbeidsmarkt komt tot stilstand
  • Grote groep werkgevers gaat over op de traditionele kostbesparingsconcepten
  • Een deel van de werkgevers kiest ervoor om slimmer te werken
  • Werkgevers laten zien dat ze hun medewerkers niet vertrouwen
  • Het Nieuwe Werken bezorgt werknemers een dubbel gevoel
  • Recruiters verliezen werk
  • De kostenpost Personeel komt in handen van de boekhouders
  • De interne HR-professional wacht een druk, interessant jaar

Inderdaad een lijstje met veel open deuren zoals Lambregts ook al aangeeft. Personeelslog verwacht echter ook dat er in 2012 een steeds grotere tweedeling zal ontstaan tussen werkgevers. Dat trok mijn aandacht.

De crisis en tweedeling tussen werkgevers
Er zijn organisaties die in mindere tijden met de traditionele (botte) bijl gaan. Zij gaan voor korte termijn oplossingen; snijden in variabele kosten en als het nodig is in structurele (personeels)kosten.

Een ander (groeiend) deel kiest echter voor o.a. sociale innovatie. Deze bedrijven lopen voorop met HNW en het gebruik van social media. Voor hen betekent stilstand achteruitgang. Zij kiezen vanuit een overtuiging. Een visie die ik van harte toejuich omdat ik er echt van overtuigd ben dat organisaties de concurrentiestrijd en de crisis alleen winnen door slimmer te werken, door slagkracht te hebben en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Het type organisaties ook, waarmee wij graag samenwerken. HNW invoeren is een investering en levert vaak geen directe besparingen op. Is dit vol te houden in economisch roerige tijden? Zal HNW uiteindelijk wel écht van de grond komen?

Succesvolle organisaties schrijven hun eigen boek
Sprookjes bestaan niet. Succesvolle organisaties werken aan de hand van een missie, een heldere visie en de juiste strategieën om doelstellingen te behalen. Zo bepalen zij grotendeels hun eigen toekomst. Hopelijk laten werkgevers zich niet gek maken en weten zij de regie in eigen hand te houden. Het gevaar dat organisaties toch terugvallen op hun controle reflex, ligt op de loer. En juist dan krijgen medewerkers een dubbel gevoel bij HNW. Zij zien HNW als het ‘nieuwe bezuinigingen’ of het ‘nieuwe controleren’ (E. Lambregts).

Mijn wensen voor 2012
Ik wens organisaties veel wijsheid, een solide organisatievisie en sociale innovatie toe. Als ‘slimmer werken’ past binnen die visie; ga er dan voor. Als het toch moet worden gecombineerd met bezuinigingen, besteedt dan veel aandacht aan de interne communicatie. Zorg ervoor dat de medewerkers die blijven, zijn doordrongen van de ware intenties van HNW. Dat de organisatie gelooft dat slimmer werken zorgt voor organisatiecontinuïteit. Dat men vanuit goed werkgeverschap de talenten en betrokkenheid van medewerkers WIL aanspreken om daarmee SAMEN meer slagkracht te ontwikkelen.

Tips of ondersteuning gewenst?
Ik of een van mijn collega’s komen graag eens meedenken! Kijk ook eens op onze site voor meer informatie of de Workshop ‘Het Nieuwe Werken laten werken’.

Mariëlle Leunen, coach Career & Kids en Nieuwe Werker in hart en nieren

One thought on “Het Nieuwe Werken, de HR-trends 2012 en de crisis!

Plaats een reactie